Mikrobiyolojik Analizler

Fakültemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarında taze ve işlenmiş su ürünleri ile ilgili yapılan analizler ve ücretleri (KDV hariç) aşağıda gösterildiği gibidir.  Analizler Doç. Dr. Esmeray KULEY sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Daha detaylı bilgi almak için aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak fakültemize ulaşabilirsiniz. 

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER ÜCRET (TL)
Aerobik Bakteri Sayısı 230
Anaerobik Bakteri Sayısı  230
Antibiyotik Duyarlılık Testi 64
Antimikrobiyal Aktivite Testi 64
Bacillus cereus 260
Bacillus cereus Analizi (Hızlı Test) 276
Clostridium botulinum 284
Clostrodium perfringens 284
Hidrojen Sülfür (H2S) Üreten Bakteri Sayımı 258
E.coli 230
Koliform Sayımı 230
Enterobacteriaceae Sayımı

230

Enterococcus (Fekal streptococcus) Sayımı 212
Fekal Koliform 212
Küf Sayımı

164

Küf ve Maya Sayımı 230
Laktik Asit Bakteri Sayımı 230
Listeria monocytogenes (Geleneksel) 292
Listeria monocytogenes (Hızlı Test) 417
Salmonella Aranması (Hızlı Test) 379
Salmonella spp (Geleneksel) 292
Staphylococcus aureus 260
Vibrio parahaemolyticus 324
Vibrio parahaemolyticus (Hızlı Test) 457
Vibrio spp. Aranması 324

 

Contact:

Telefon: 0 322 338 60 74

Telefon: 0 322 338 60 84 / 2961 / 176 -202

e-posta: suf@cu.edu.tr

Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi

IBAN:TR97 0001 0016 9025 5940 20 5023