İç Kontrol Standartları

Görev Tanımları Öğrenci İşleri Süreçleri Personel İşleri Süreçleri Satın Alma İşleri Süreçleri Tahakkuk İşleri Süreçleri Taşınır İşlemleri Süreçleri Hassas Görevler Formlar
Bölüm Sekreteri Akademik Takvim 13/B-4 Görevlendirme Avans Yoluyla Satın Alma Doğum Yardımı Hurdaya Ayırma Hassas Görev Tespit Formu Çukurova Üniversitesi Personel İzin Yönergesi
Destek Hizmetleri Görevlisi Ders Görevlendirmesi 35.Madde Görevlendirme Avans Yoluyla Satın Alma Ek Ders Kullanıma-Tüketime Verme Hassas Görev Envanteri Akademik Personel İzin Formu
Destek Hizmetleri Görevlisi2 Ders Programları 38.Madde Görevlendirme Bütçe Hazırlama Geçici Görev Yolluğuı Sayım - Akademik Birim Yöneticileri İzin Formu
Fakülte Sekreteri Kayıt Dondurma 39. Madde Görevlendirme Satın Alma Giyim Yardımı Bağış-Hibe - İdari Personel ve İşçi İzin Formu
İdare Amiri Mazeret Sınavları 40b. Görevlendirme Telefon Ödemesi Jüri Ücret Ödemesi Devir Alma - Yurtdışı İzin Talebi
Öğrenci İşleri Sorumlusu Ders Muafiyetii Ana Bilim Dalı Başkanı Atama - Kesenek Bildirimi Devretme - Hizmet Envanteri
Öğrenci İşleri ÖSYM Kontenjanlarının Belirlenmesi Akademik Terfi - Kıst Maaş Tahakkuk Satın Alma - -
Özel Kalem Öğrenci Temsilcisi Seçimi Asalet Tasdiki - Maaş Tahakkuk Yıl Sonu - -
Personel Öğrenci Disiplin İşlemleri Ayrılış İşlemleri - Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj - - -
Satın Alma Sınav Programlarının Hazırlanması Başlayış İşlemleri - Sürekli Görev Yolluğu - - -
Tahakkuk Sınav Evraklarının Teslimi Bölüm Başkanı Atama - Yan Ödeme Cetvelleri - - -
Taşınır Staj Devam Çizelgesi - - - - -
Yardımcı Hizmetler Yatay Geçiş Başvuruları Diğer Öğretim Elemanı Atama - - - - -
Yazı İşleri Yatay Geçiş Kontenjanları Emeklilik - - - - -
- - Görev Belgesi - - - - -
- - Görev Süresi Uzatma - - - - -
- - Hastalık İzni - - - - -
- - Hizmet Belgesi - - - - -
- - İdari Terfi - - - - -
- - Kadro İşlemleri - - - - -
- - Mal Bildirimi - - - - -
- - Öğrenim Değerlendirme - - - - -
- - Personel Disiplin - - - - -
- - Yıllık İzin - - - - -
- - Yrd. Doç. Atama - - - - -
- - Yrd. Doç. Bilim Jürisi - - - - -
- - Yrd. Doç. Dil Jürisi - - - - -
- - Yardımcı Hizmetler Sınıfına Atama - - - - -