Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

 

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

 

BÖLÜM BAŞKANI: PROF.DR. GÖKHAN GÖKÇE

 

İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF.DR. GÜLSÜN ÖZYURT

 

Anabilim Dalımızda 6 Profesör, 2 Doçent,  1 Araştırma Görevlisi Doktor,  1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 10 akademik personel görev yapmaktadır.

 İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, eğitim ve araştırma faaliyetleri yanında sektöre danışmanlık ta sağlamaktadır.  Biyoteknoloji, Enstrümental Analiz, Mikrobiyolojik Kalite Kontrol, Protein, Teknogirişim ve Biyoteknoloji ile  İşleme Atölyesi Laboratuvarı olmak üzere toplam 6 laboratuvarda başlıca;    
             

 Su ürünlerinin besin komposizyonu,

 • Su ürünlerinin kalitesi ve kontrolü,
 • Fonksiyonel su ürünleri,
 • Duyusal, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik değerlendirme metodları ve yeni metod geliştirme,
 • Yeni ürün geliştirme,
 • Tuzlama, kurutma, dumanlama, marinasyon ve conserve gibi temel işleme teknolojilerinin uygulanması ve geliştirilmesi,
 • Su ürünlerinde kullanılan yeni teknolojik işleme yöntemleri (modifiye atmosfer paketleme (MAP), ışınlama teknolojisi, ozon gazı kullanma teknolojisi, vurgulu elektrik alan - (PEF), ultraviolet radyasyonu, titreşimli manyetik alan, yüksek basınç metodu, ultrasound metodu, yüksek yoğunlukta ışık),
 • Su ürünlerinde aroma, taze ve bozulmuş balık aromaları,
 • İşleme teknolojisinde biyoteknolojik uygulamalar,
 • Nano teknolojinin su ürünlerinde kullanımıçalışmaları yürütülmektedir.

 

Temel İşleme Teknolojisi Laboratuvarı

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Laboratuvarı

Protein Laboratuvarı

AVLAMA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF.DR. GÖKHAN GÖKÇE

 

 • Anabilim Dalımızda 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisi ve 1 tekniker olmak üzere toplamda 5 akademik personel görev yapmaktadır. Avlama Teknolojisi Anabilim Dalında eğitim faaliyetleri yanında,
 • Deniz ve iç sularda her türlü su ürünleri avcılık yöntemleri ile av araçlarının kullanımı, teknik yapılarının tespiti ve bu av araçlarının sürdürülebilir balıkçılık için boy ve tür seçiciliğinin geliştirilmesi,
 • Avcılığı yapılan türlerin av araçlarına karşı olan davranışlarının incelenmesi,
 • Balıkçılığı yönetebilmek için yeni yöntemler geliştirmek ve var olan yöntemlerin etkinliklerinin incelenmesi ve problemlerin bilimsel yollarla çözümlerinin araştırılması,
 • Balıkçılığın ve balıkçı topluluklarının ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarının incelenmesi gibi konularda bilimsel araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.