Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Cem ÇEVİK

Bölüm Başkanlığı Sekreteri: Gülsünur ÇELİK (Bilg. İşl.)

 Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi, Balıkçılık Temel Bilimleri ve İç sular Biyolojisi olmak üzere üç anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümümüz bünyesinde 6 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 4 Doktor ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 19 akademik personel eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.


 

DENİZ BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI: Prof. Dr. Cem ÇEVİK

Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı 4 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 2 Doktor ve 1 Araştırma Görevlisi ile toplamda 9 akademik personel kadrosuyla araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Anabilim dalımıza bağlı olarak faaliyet gösteren deniz biyolojisi-balıkçılık, deniz biyolojisi-analitik laboratuvarları ile algal biyoteknoloji laboratuvarı ve dış ünitesinin yanı sıra mikrokozm laborauvarı ve herbaryum mevcuttur.

 

Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı’nda

Deniz ve kıyı izleme çalışmaları,

Balıkçılık biyolojisi ve popülasyon dinamiği uygulamaları,

Fito ve zoo plankton ile bentoz taksonomi ve ekolojisi,

Algal biyoteknoloji uygulamaları,

Deniz biyo-kimyası ve kirliliği araştırmaları yürütülmektedir.

 

BALIKÇILIK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI: Doç. Dr. Canan TÜRELİ

Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Doktor ve 2 Araştırma Görevlisi ile toplamda 5 akademik personel kadrosuyla araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Anabilim dalımıza bağlı olarak faaliyet gösteren balıkçılık temel bilimler laboratuvarı mevcuttur.

 

Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı’nda

Balıkların popülasyon biyolojisi araştırmaları,

Sucul canlılarda meta-barkotlama temelli genetik çalışmalar,

İstatistiksel ekoloji uygulamaları,

Kabuklu ve eklem bacalıların biyo-ekolojik özellikleri ve

Sucul ekosistemlerde mikroplastik kirliliği araştırmaları yürütülmektedir.

 

İÇ SULAR BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI: Prof. Dr. Fatma ÇEVİK

İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor ve 1 Araştırma Görevlisi ile toplamda 5 akademik personel kadrosuyla göl, lagün ve akarsular gibi iç su ortamlarında araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Anabilim dalımıza bağlı olarak faaliyet gösteren metal analiz ve biyodeney laboratuvarları mevcuttur.

 

İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı’nda

İç su ekosistemlerinde yer alan fitoplankton, bentoz ve balıkların sistematiği ve biyo-ekolojik özellikleri,

İç sulardaki balıkçılık faaliyetleri ile popülasyon dinamiği uygulamaları,

Biyodeney çalışmaları,

İç sularda biyota, su ve sediman kalitesi ve kirliliği üzerine araştırmalar yürütülmektedir.