Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM BAŞKANI: PROF.DR. AYSEL ŞAHAN
 

Bölümümüz, Yetiştiricilik ve Hastalıklar olmak üzere iki anabilim dalı’ndan oluşmaktadır.  Bölümümüz lisans düzeyinde eğitime katkısının yanı sıra bünyesindeki her iki  Anabilim dalı ile lisansüstü eğitim programını çalıştırarak, bilimsel çıktılar üretmeyi ve bu çıktıları yayınlamayı hedef edinmiştir.

YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF.DR. MAHMUT ALİ GÖKÇE

            Anabilim Dalımızda 4 Profesör, 1  Doçent, 1 Teknisyen (Dr.), 1 Araştırma Görevlisi Dr. ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 8 akademik personel görev yapmaktadır.

Yetiştiricilik Anabilim Dalı’nın en önemli görevleri arasında, özelde bölgemize genelde de ülkemize bilimsel düzeyde elde edilen sonuçları sektörel gereksinimler doğrultusunda geliştirerek paylaşmak ve yaymak yer alır.

Ülkemizin su ürünleri yetiştiriciliği konusunda hem deniz hem de tatlı su ortamlarında yeni ve alternatif türlerin yetiştiriciliklerinin denenmesi geliştirilmesi ve bunların sektöre kazandırılması misyonları yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

Özellikle sıcak iklim balıklardan olan Tilapia’nın ülkemizde yetiştirilmesi ve karşılaşılan sorunların çözülmesi,  tanıtılması konularında uzun yıllardır çok önemli araştırmalar yapılarak,  sonuçları paylaşılmıştır.

Anabilim dalımız aynı bilinçle üretimin artırılması yeni tekniklerin geliştirilmesi, üst düzey bilgi birikimli mühendislerin sektörde bilgilenmelerinin devamını sağlamayı planlamaktadır.

 

 

     

 

HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF.DR. İBRAHİM CENGİZLER

Anabilim Dalımızda 2 Profesör, 2 Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 6 akademik personel görev yapmaktadır.

                Balık Hastalıkları Anabilim Dalı, doğal ortamlarda yaşayan ve yetiştiriciliği yapılan   deniz ve tatlı su balıklarında karşılaşılan bakteriyel, paraziter ve mantar hastalıkları başta olmak üzere, beslenme yetersizliği ve diğer(su kalitesi vb.) etmenlerin neden olduğu sağlık sorunlarının belirlenmesi ile ilgili çalışır. Bu bağlamda uygulanabilecek sağaltım yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışma ve araştırma yapar. Ayrıca, krustase populasyonlarında görülen hastalıkların belirlenmesi ve kontrol stratejilerinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları yapar.  

Bahsedilen çalışma ve araştırmalar, Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Balık Hastalıkları Deneysel Araştırma Ünitesi, Balık Hastalıkları Laboratuvarı ile Hematoloji ve Parazitoloji Laboratuvarlarında mikrobiyolojik, hematolojik, parazitolojik ve histopatolojik tanı yöntemleri uygulanarak, gerçekleştirilmektedir.

Bu bağlamda öğrencilerimize,

1. Balık Hastalıkları

2. Genel Mikrobiyoloji

3. Balık Parazitolojisi

4. Uygulamalı Balık Farmakolojisi

5. Balıklarda Mantar Hastalıkları

6. Su ürünleri İşletmelerinde Sağlık Yönetimi

7. Akvaryum Balıkları Hastalıkları

8. Balık Hastalıklarında Tanı Yöntemleri, dersleri lisans düzeyinde okutulmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimize, balık sağlığı konusunda temel düzeyde koruyucu, sağaltıcı bilgiler ile birlikte,  tanı yöntemleri de uygulamalı olarak öğretilmektedir.