Laboratuvarlar

 

Adı

 

Amacı

 

Teknik Alt Yapısı

 

Detaylı Bilgi

Metal Analiz Laboratuvarı

Deniz ve içsularda yapılan araştırmalarda su ve sedimente ait fizikokimyasal analizler, su, sediment ve organizmalarda metal analizleri, algal toksin analizleri, fitoplankton ve bentoza ait teşhis ve sayımlar.

1) Etüv (MMM Venticel),

2) Buzdolabı (Siemens),

3) Derindondurucu (Beko),

4) Derin dondurucu (Uğur),

5) Çeker Ocak,

6) UPS (Tescom),

7) Microdalga (CEM MarsX), 

8) Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (Varian AA240FS),

9) HPLC (Shimadzu),

10) Terazi (Scaltec),

11) Terazi (AND),

12) Hassas Terazi (Ohaus),

13) Ultra Saf Su Cihazı (Millipore Direct-Q)

............

Temel Bilimler Analitik Laboratuvarı

Su kalite parametrelerinin analizi ve mikroskobik canlıların incelenmesi.

1) 3 Adet Stereo mikroskop,

2) 2 Adet İnvert Mikroskop,

3) 2 Adet İşık Mikroskobu,

4) 1 Adet Etüv,

5) 1 Adet Kül Fırını, 

6) 1 Adet Spektrofotometre,

7) 1 Adet Homojenizatör,

8) 2 Adet Hassas Terazi,

9) 1 Adet Derin Dondurucu

10) 1 Adet Buzdolabı

 

Temel Bilimler Balıkçılık Laboratuvarı

Balıkçılık, Balık Biyolojisi, Omurgasızlar Biyolojisi, Populasyon Dinamiği ve İhtiyoplankton gibi temel bilimler araştırmalarının yürütülmesi.

1) Stereo Binoküler (Leica M125) ve Görüntüleme Sistemi,

2)Etüv,

3)Hotplate

4) Bir Adet Ohaus (0.01gr) Hassas Terazi, 

5) Bir Adet Yatay derin dondurucu,

6) Bir adet dikey derin dondurucu

7) YSI CD Çoklu Çevresel Parametre Ölçüm Cihazı

8) Işık Ölçer

 

Avlama Teknolojisi

Avlama Anabilim Dalı Lisans ve lisansüstü derslerinin uygulamalarının yapılması ve balıkçılık çalışmalarından elde edilen örneklerin incelenmesi.

1) Stereo Binoküler (Olympus Szx7) ve Görüntüleme Sistemi

2) İki Adet İşık Mikroskobu (Olympus CH20)

3) Bir Adet İşık Mikroskobu (Olympus CX21)

4) Bir Adet Acculab Hassas Terazi (0.0001gr) 

5) Bir Adet Acculab Hassas Terazi (0.01g)

6) Bir Adet Acculab Şarzlı (Arazi Tipi)

7) Hassas Terazi (0.01g)

 

Mikroskop Laboratuvar

Lisans dersleri kapsamında bitkisel ve hayvansal hücre ve dokularının incelenmesi ile araştırılması

1)1 adet Olympus CX 41 model trinoküler araştırma mikroskobu

2) 1 adet mikroskop kamerası

3)1 adet monitör

4) 1 adet projeksiyon cihazı 

5) 21 adet binoküler ışık mikroskobu

6) 5 adet monoküler ışık mikroskobu

7) 2 adet stereo zoom mikroskop

 

Enformatik Laboratuarı

Fakülte lisans ve lisansüstü derslerinin uygulamalarının yapılması, birçok dersin görsel sunum ile öğrencilerin de katılabildiği interaktif bir sunumların gerçekleştirilmesi.

1) 20 adet terminal bilgisayar,

2) 1 adet ana bilgisayar,

3) 1 regülatör,

4) 1 projeksiyon cihazı.

-  

Hastalıklar Laboratuvarı

Hastalıklar Anabilim Dalı lisans ve lisansüstü derslerinin uygulamalrının yapılması  ve bölgemizdeki hem yetiştiricilik hem de doğal balık popülasyonun da rastlanılan sağlık sorunlarına çözüm üretmek amaçlı araştırmalar yapılması.

1) Buzdolabı,

2) Çeker ocak,

3) Otoklav

4) İnkübatör ( Memmert BE300),

5) Soğutmalı İnkübatör, 

6) 2 adet ışık mikroskobu (Olympus CH20, HG 223943 ),

7) Mikrotom ( Mikrotom HM 325 ),

8) Hassas terazi ( Precisa BJ100M ),

9) 24.000 BTU'luk Klima

 

Hematoloji ve Parazitoloji Laboratuvarı

Balık hastalıklarının teşhisinde gerek duyulan hemetolojik ve parazitolojik tanıların yapılması. 

1) Buzdolabı

2) 1 adet ışık mikroskobu (Olympus CH40)

3) Santrifüj (Sigma )

4) Santrifüj ( Nüve, NF400 ) 5) 12.000 BTU'lük Klima

-  

Tekno Girişim Laboratuvarı

Lisans ve lisansüstü derslerin mikrobiyolojik uygulamalarının yapılması, ayrıca projeler kapsamındaki çalışmaların yapılması.

1) Vakum Paketleme Cihazı,

2) Fırın,

3) Ocak,

4) Buzdolabı, 

5) Derin Dondurucu,

6) Bioreaktör,

7) PCR

 

İşleme Teknolojisi Araştıma Laboratuvarı

Su Ürünleri İşleme Anabilim Dalındaki Lisans ve lisansüstü derslerin uygulamalarının ve diğer proje ve araştırmaların gerçekleştirilmesi.

1) Püskürtmeli Kurutma Cihazı,

2) Soğutmalı spektro,  

3)Çeker ocak,

4) Ultra toraks,

5) Santrifüj,

6) Etüv,

7)Su banyosu

   

Mikrobiyoloji Kalite Kontrol Laboratuvarı

Lisans ve lisansüstü derslerin mikrobiyolojik uygulamalarının ve proje ve araştırmaların mikrobiyolojik çalışmalarının yapılması.

1) Flow Kabin,

2) Sıcak su Banyosu,

3) Ultrasonik banyo,

4) Otoklav,

5) İnkübatör (3 adet)

--  

İşleme Atölyesi

Su Ürünleri İşleme Anabilim Dalındaki lisans ve lisansüstü derslerin uygulamalarında ve diğer proje ve araştırmalarda balık filetolsu çıkarma ve diğer ön hazırlıkların yapılması.

1) Et kıyma makinesi,

2) Santrifüj,

3) pH metre,

4) Derin Dondurucu,

5) Buzdolabı

-  

Enstrümantal Analiz Laboratuvar

İşleme Anabilim Dalındaki lisans ve lisansüstü derslerin uygulamalarının ve projelerin deneysel çalışmaların yapılması.

1) Ultra Saf Su Ünitesi,

2) GC,

3) GC-MS,

4) HPLC,

5) Spektrofotometre

-  

Biyoteknoloji Laboratuvarı

İşleme Anabilim Dalındaki lisans ve lisansüstü derslerin uygulamaları ve deneysel çalışmaların yapılması,

1) Soğutmalı Santrifüj,

2) Hassas Terazi,

3) Çeker Ocak (2 adet),

4) Etüv (2 adet)

5) Kül Fırını,

6) Evaporatör, 

7) Buzdolabı,

8) Buz Makinesi,

9) Yaş Yakma Makinesi,

10) Distilasyon Ünitesi,

11) Ultraturax homojenizatör

 

Enstrümantal Analiz Laboratuvarı

Yetiştiricilik Anabilim Dalı Lisans ve Lisansüstü derslerinin uygulamalarının yapılması ve yağ asidi analizi

1) GC,

2) Analitik Hassas Terazi (0,0001 gr),

3) Azot Evoporatör,

4) Santrifuj

5) Derin Donrucu, 

6) Etüv,

7) Liyofilizatör,

8) Steril Laminal Kabini,

9) Homojenizatör (Ultratorax),

10) Bulaşık makinası

 

Yetiştiricilik Laboratuarı (Doç.Dr. Tülay Altun Laboratuvarı)

Yetiştiricilik Anabilim Dalı lisans ve lisansüstü derslerinin uygulamalarının yapılması ve yetiştiricilik ile ilgili temel çalışmalardan elde edilen örneklerin incelenmesi ve analiz edilmesi

1) Soğutmalı Santrifüj,

2) Hassas Terazi (0,01 gr),

3) Analitik Hassas Terazi (0,0001 gr),

4) Kül Fırını,

5) Kjeldahl,

6)ELİSA.

7) Rotary Evoporatör,

8) Santrifuj,

9) Parçalayıcı-Öğütücü,

10) pH-metre, 

11) - 80 Derin Dondurucu,

12) Çeker Ocak,

13) Homojenizatör (Ultratorax),

14) Vortex

15) Bulaşıkmakinası,

16) Etüv,

17) LAB Counter,

18) Su Analiz Fotometresi,

19) Hot Plate

 

Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı

Mikroalg türlerini kültüre almak, mikroalgal biyoteknoloji alanında araştırmalar yapmak üzere stok kültürleri muhafaza etmek, lisans ve lisansüstü derslerinde algal biyoteknoloji konularında uygulamalı öğretim yapmak.

1) Spektrofotometre,

2) Otoklav,

3) 2 Adet Etüv,

4) İşık Mikroskobu,

5) Rotary Evaporatör, 

6) Ultra Toraks,

7) Alg Kültürleri İçin İşıklı Raf Sistemi,

8) Hassas Terazi,

9) Klima,

10) Buzdolabı

 

Algal Biyoteknoloji Dışarı Ortam Uygulama Ünites

Mikroalg kültürlerini dışarı ortamda havuzlarda ve fotobiyoreaktörlerde kültüre almak, araştırmalar yürütmek, lisans ve lisanüstü derslerde dışarı ortamda alg kültür uygulamaları yapmak.

1) Beş adet 1 ton kapasiteli mikroalg havuzu.

2) Pedal karıştırma sistemi.

3) Havuzları içine alan sera.

4) İki adet tubular fotobiyoreaktör.

5) Farklı ışık yollarına sahip panel fotobiyoreaktörler,

6) Yem karıştırma tankları.

7) Filtre hasat düzeneği,

8) Fotobiyoreaktörler için gölgelik.

9) İki bölmeli klimalı laboratuvar.