Vizyon

Ülkemizin Üç Tarafını Çeviren Denizlerimizin ve Tatlısu Kaynaklarımızın En Verimli Şekilde Kullanılmasını Sağlama Konusunda Üzerine Düşen Görevleri Yerine Getirmek. Ülkemizde Su Ürünleri Sektörünün Gelişmesine Katkıda Bulunmak, Sektör İçin Bilgi ve Deneyimi Yüksek Öğrenci Yetiştirmek Uluslararası İlişkileri Geliştirmek ve Söz Sahibi Olmak, Kapsamlı Projeler Yapmak, Nitelikli Yayınlar Üretmek, Teorik ve Uygulamalı Dersleri Çağın Gereksinimlerine Göre Güncellemek, Geliştirmek, AR-GE Çalışmalarında Sektörde Öncü Olmak.