Duyurular

...

Yetkinlik Analizi

TÜBİTAK tarafından “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi” hacim ve kalite göstergeleri temelinde gerçekleştirilmiştir. Bu analizde; kalite göstergeleri %60, hacim göstergeleri ise %40 ağırlığa sahiptir.  Aşağıdaki tabloda bu göstergeler hazırlanırken kullanılan indeksler verilmiştir. Elde edilen veriler ile oluşturulan yetkinlik grafikleri ise ilgili alan için üniversitenin diğer üniversitelerle görsel olarak kıyaslanmasına olanak sağlamıştır. Oluşturulan grafikteki yatay çizgi hacim parametresinin ortanca değerini, dikey çizgi ise kalite parametresinin ortanca değerini göstermektedir. Dolayısıyla, yatay çizginin üzerinde konumlanmak hacim bakımından ortalamanın üzerinde, dikey çizginin sağında konumlanmak ise kalite bakımından ortalamanın üzerinde olunduğunu göstermektedir. Su Ürünleri alanında üniversitemiz gerek hacim gerekse kalite bakımından ortalamanın oldukça üzerinde konumlanmıştır. Bu sonuç, TÜBİTAK’ın değerlendirdiği parametreler bakımından, fakültemizin oldukça başarılı olduğunu ortaya koymuştur. Bu başarının elde edilmesinde emek harcayan tüm personelimize teşekkür eder ve el birliği ile yeni başarılara ulaşmayı teminni ederiz.