BAP Projeleri

Fakültemiz öğretim elemanları 2015 ile 2022 yılları arasında toplam 209 BAP projesi tamamlamışlardır. Bu projelerin yıllara göre dağılımı Şekil 1’de verilmiştir. Bu şekilden de görülebileceği gibi, bu süreç üç bölüme ayrılabilir. Birinci bölüm 2015 -2018 yılları arasındaki üç yıllık bölümdür. Bu bölümde öğretim üyesi başına kapatılan proje sayısı yaklaşık 1 civarında gerçekleşmiştir. İkinci bölüm 2018-2019 yıllarıdır. Bu bölüm geçiş dönemi olarak nitelendirilebilir. Üçüncü bölüm ise 2020-2022 yılları arasını kapsayan üç yıllık dönemdir. Bu dönemde ise öğretim üyesi başına proje kapatma sayısı 0.68 civarında gerçekleşmiştir. Genel olarak birinci dönem ile üçüncü dönem arasında kapatılan proje sayısında yaklaşık %30 azalma olmuştur.

 

Şekil 1. Yıllara göre kapatılan BAP Projesi sayısı

Proje türlerine göre dağılım ise Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu şekle göre tamamlanan projeler içerisinde en yüksek payı Bireysel Araştırma Projeleri kapsarken (%54), bunu Yüksek Lisans (%26) ve Doktora (%14) Projeleri takip etmiştir. Yıllara göre proje türlerinin dağılımı Şekil 3’de gösterilmiştir. Bu şekle göre genel trend olarak her yıl kapatılan projeler içeresinde Bireysel Araştırma Projelerinin oranının azalırken Yüksek Lisans Projelerinin oranında artış olduğu görülmektedir. Nitekim İlk Dönem olarak tanımlanan 2015-2017 arasında Bireysel Araştırma Projelerinin tüm projeler içerisindeki oranı %64, yüksek lisans projelerinin payı ise %17’dir. Buna karşın üçüncü dönemde Bireysel Araştırma Projelerinin payı %42, Yüksek Lisans Projelerini payı %45 olarak gerçekleşmiştir.

 

Şekil 2. Kapatılan BAP projelerinin türlerine göre dağılımı

 

Şekil 3. Kapatılan farklı türdeki BAP projelerinin yıllara göre dağılımı

 

2015 -2022 yılları arasında fakültemiz öğretim elemanları tarafından yürütülen BAP projelerinin listesi aşağıda verilmiştir. Projelerle ilgili daha detaylı bilgiye "Çukurova Üniversitesi Proje Sureçleri Yönetim Sisteminden" ulaşılabilir. 

 

 

Prj.Kodu Prj Türü Prj Adı Yürütücü Bölüm Yıl
FBA-2014-2415 B. Araştırma Uskumrudan izole edilen bozulma etmeni bakterilerin histamin üretimi üzerine zeytin yaprağı ekstraktının etkisi Esmeray Kuley Avlama ve İşleme Teknolojisi 2015
SÜF2011BAP13 B. Araştırma Farklı Sürelerde Uygulanmış Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yumurtalarının Açılma Oranları ve Triploidi Oluşumunun İncelenemsi Mahmut Ali Gökçe Yetiştiricilik 2015
SÜF2013BAP15 B. Araştırma Yumurtalık Kıyısal Sularında ( İskenderun Körfezi ) Mesozooplanktonun Mevsimsel Dağılımı ve Fitoplankton Boy Grupları ile İlişkilerinin İncelenmesi Sevim Polat Temel Bilimler 2015
SÜF2014BAP1 B. Araştırma Seyhan Baraj Gölünde Yüzer Ağ Kafeslerde Asya Kedi Balıklarının Büyütülmesi Suat Dikel Yetiştiricilik 2015
SÜF2013BAP19 B. Araştırma Ayçiçek Yağı Kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonun dondurularak depolanan levrek ( Dicentrarchus labrax) filetolarının duyusal,kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri Yeşim Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2015
SÜF2013BAP1 B. Araştırma Dikenli Vatoz Dasyatis Pastinaca ( Linnaeus , 1758 ) 'nın Parazitik Copepod Faunasının Belirlenmesi İbrahim Demirkale Yetiştiricilik 2015
SÜF2011D5 Doktora İskenderun Körfezi İhtiyoplanktonunun Zamansal ve Alansal Değişimi Dursun Avşar Temel Bilimler 2015
SÜF2013BAP7 B. Araştırma Yumurtalık Kıyısal Zonunda Dağılış Gösteren Lesepsiyen Kemikli Balık Türlerinin Zamansal Değişimi Dursun Avşar Temel Bilimler 2015
FYL-2014-2551 Y.Lisans Biberiye ve kekik esansiyel yağları kullanılarak hazırlanan nanoemülsiyonların buzda depolanan alabalık (Oncorhynchus mykiss) filetosu kalitesi üzerine etkileri Yeşim Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2015
SÜF2013YL2 Y.Lisans Karabaş ( Lavandula stoechas ) ve Melisa (Melissa officinalis L. ) Bitki Ekstrelerinin Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus ) Üzerindeki Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi Fatih Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2015
SÜF2013BAP26 B. Araştırma Ceyhan Nehri Üzerinde Yer Alan Kırmıtlı Kuş Cenneti Su Kalitesi ve Mevsimlere Göre Değişimi Fatma Çevik Temel Bilimler 2015
SÜF2013BAP4 B. Araştırma Eksi Balığı ( Leiognathus kluzingeri ) Proteinlerin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss ) Filetolarında Yenilebilir Kaplama olarak kullanımının soğuk depolama süresince duyusal,kimyasal ve mikrobiyolojik kaliteleri üzerine etkileri Gülsün Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2015
SÜF2012BAP12 B. Araştırma Seyhan Baraj Gölündeki Gümüş Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782) Populasyon Dinamiği Parametrelerinin Belirlenmesi Lugal Göksu Temel Bilimler 2015
SÜF2013BAP5 B. Araştırma Ticari Çipura ve Levrek Yemlerinin Yağ Asidi Profilleri Orhan Tufan Eroldoğan Yetiştiricilik 2015
SÜF2013YL4 Y.Lisans İskenderun Körfezinde Dağılım Gösteren Farklı Makroalg Türlerinin Pigment, Antioksidan ve Bazı Besin Bileşenlerinin Mevsimsel İncelenmesiOlarak Sevim Polat Temel Bilimler 2015
SÜF2013BAP3 B. Araştırma Keten Tohumu Yağının Belirli Oranlarda Balık Yağı ile Değiştirilmesinin Çipura (Sparus Aurata ) 'ların Büyüme Parametreleri ve Vücut Komposizyonlarına Etkisi Oğuz Taşbozan Yetiştiricilik 2015
SÜF2013BAP9 B. Araştırma Mırmır Balığı ( Lithognathus mormyrus ( LİNNAEUS, 1758 )'nın Parazitik Copepod Faunasının Belirlenmesi İbrahim Demirkale Yetiştiricilik 2015
SÜF2012BAP9 B. Araştırma Kuzeydoğu Akdeniz (İskenderun Körfezi) Kıyısal Sularında Heterotrofik Bakteri Dağılım ve Yoğunluğunun İncelenmesi Sevim Polat Temel Bilimler 2015
SÜF2012BAP10 B. Araştırma Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792)Larında Kuşburnu (Rosa canina) Uygulamalarının Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi Aysel Şahan Yetiştiricilik 2015
SÜF2012BAP8 B. Araştırma Azot Eksikliği ve Tuzluluk Stresi ile Yağ İçeriği Artırılan Spirulina Platensis Kültüründe Yıllık Yağ Üretimi Oya Işık Temel Bilimler 2015
SÜF2012BAP13 B. Araştırma Kekik Ekstraktı İlaveli Yenilebilir Film ile Kaplanan İstavrit'in (Trachurus trachurus) Dondurarak Depolama Boyunca Kimyasal ve Duyusal Kalite Değişimlerinin İncelenmesi Bahar Karakaya Avlama ve İşleme Teknolojisi 2015
SÜF2011BAP10 B. Araştırma Doğu Akdeniz Koşullarında Ziber (Epinephelus costae)de Erkekleşmenin Öne Çekilmesi ve Döl Alımı Olanaklarının Araştırılması Orhan Tufan Eroldoğan Yetiştiricilik 2015
FYL-2014-2561 Y.Lisans Spirulina platensis'in Domateste Bakteriyel Solgunluk Hastalığının Biyolojik Mücadelesinde Kullanım Olanakları Oya Işık Temel Bilimler 2015
SÜF2011BAP9 B. Araştırma Hasat Öncesi Soydum Bikarbonat İlaveli Yemle Beslenen Alabalıkların Dondurarak Depolama Süresince Et Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi Bahar Karakaya Avlama ve İşleme Teknolojisi 2015
SÜF2013YL3 Y.Lisans Mersin Körfezinden Yakalanan Balon Balığı'nın ( Lagocephalus sceleratus, Gmelin 1789 ) Mevsime ve Eşeye Bağlı Olarak Besin Kompozisyonu ve Tetrodotoksin Düzeylerindeki Değişimler Fatih Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2015
SÜF2013D2 Doktora Patates, Yer Elması ve Pancar Kabuğu Ekstraktlarının Gökkuşağı Alabalığı ( Oncorhynchus mykiss ) Filetoları Üzerindeki Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Etkisi Fatih Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2015
SÜF2011D7 Doktora AKYATAN LAGÜNÜ (ADANA-KARATAŞ)?NDEN YAKALANAN MAVİ YENGEÇLER (Callinectes sapidus, Rathbun 1896)?DE BAKTERİYOLOJİK, PARAZİTİK VE FUNGAL ARAŞTIRMALAR İbrahim Cengizler Yetiştiricilik 2015
SÜF2013BAP13 B. Araştırma Doğal, Kültüre Alınmış ve Anaç Boydaki Minekop ( Umbrina cirrosa ) un Vücut Kimyasal Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Mahmut Ali Gökçe Yetiştiricilik 2015
SÜF2011D9 Doktora Yeme Farklı Oranlarda Eklenen Mannan-Oligoskkarit (MOS)in Çipura (Sparus Aurata)da Büyüme ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri Yasemen Yanar Avlama ve İşleme Teknolojisi 2015
SÜF2013BAP6 B. Araştırma Farklı Balık İnfüzyon Sıvılarının Laktik Asit Bakterileri Tarafından Üretilen Biyojenik Aminler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Fatih Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2015
SÜF2012D3 Doktora İskenderun Körfezinde (kuzey Doğu Akdeniz) Dağılım Gösteren Iskarmoz (Saurida undosquamis (Richardson, 1848)ların Bazı Beslenme Özelliklerinin İncelenmesi Caner Enver Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2015
SÜF2012BAP4 B. Araştırma Kuzeydoğu Akdeniz İskenderun Körfezinde dip trolü ile avlanan kıkırdaklı balık türlerinin biyokütle ve yoğunluk dağılımları Hacer Yeldan Temel Bilimler 2015
SÜF2011BAP15 B. Araştırma Balık Yağının Farklı Oranlarda Tavuk Yağı ile Değiştirilmesiyle Elde Edilen Yemlerle Beslenen Levreklerin (Dicentrarchus labrax) Büyüme Parametreleri ve Vücut Kompozisyonlarının Belirlenmesi Oğuz Taşbozan Yetiştiricilik 2015
SÜF2013BAP14 B. Araştırma Yumurtalık Kıyı Bölgesinde Deniz Altı Dip ve Bentik Habitat Yapısının Yan Taramalı Sonar Kullanarak Belirlenmesi Tuncay Kuleli Temel Bilimler 2015
FBA-2016-6205 B. Araştırma UkranianTurkish Joint Antarctic Scientific Research Expedition Kapsamında Argentina Takımadaları Antarktikada İhtiyoplankton Örneklemeleri Gerçekleştirilmesi Dursun Avşar Temel Bilimler 2016
FBA-2016-5073 B. Araştırma Doğadan ve yetiştiricilikten elde edilen Mırmır (Lithognathus mormyrus) balığının besinsel kompozisyonu ve yağ asitleri profili. Mahmut Ali Gökçe Yetiştiricilik 2016
SÜF2012D5 Doktora Diflubenzuron'un Fitoplankton ve Zooplankton'da Birikimi ve Büyümeye Etkisi Oya Işık Temel Bilimler 2016
FDK-2014-2526 Doktora Organik Asitlerin Bakterilerin Biyojen Amin Üretimi ve Gelişimi Üzerindeki Antimikrobiyal Etkilerinin in vitro İncelenmesi Yeşim Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
FBO-2016-7189 A.Altyapı İşleme Teknolojisi Laboratuvarında Kullanılan Çeker Ocakların Bakımı ve Onarımı Yeşim Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
SÜF2013BAP25 B. Araştırma İskenderun Körfezi'ndeki Mavi Yengeç'in ( Callınectes Sapıdus ) Bazı Popülasyon Dinamiği Parametrelerinin Tahmini Canan Türeli Temel Bilimler 2016
FBO-2016-7471 A.Altyapı 25HP Suziki Sea Maaster 600 Yüzer Taşıt Bakım ve Onarımı Caner Enver Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
SÜF2013BAP24 B. Araştırma Alabalık ( Salmo Trutta ) ve Levrekte ( Dıcentrarchus Labrax ) Myostatin Gen Polimorfizminin Araştırılması Makbule Baylan Temel Bilimler 2016
FBA-2016-5780 B. Araştırma Doğal ve Kültüre Alınmış Boydaki Sivriburun Karagöz Diplodus puntazzoun Vücut Kimyasal Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Oğuz Taşbozan Yetiştiricilik 2016
FBA-2015-5329 B. Araştırma İskenderun Körfezinde Kış Periyodunda Gözlenen Clupeiform (Teleostei-Actinopterygii) Larvalarında Beslenme Yoğunluğunun Çevresel Koşullarla İlişkisinin İncelenmesi Sinan Mavruk Temel Bilimler 2016
FBA-2015-4409 B. Araştırma L-arjinin Dekarboksilaz Sıvısına Eklenen Kavrakrolün Patojenlerin Gelişme Performansı ve Biyojenik Amin Üretimine Etkisinin İncelenmesi Abdurrahman Polat Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
FYL-2015-4813 Y.Lisans Bazı Baharatların Sumak Kimyon Karabiber ve Kırmızı Biber Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Fatih Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
SÜF2012D2 Doktora Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)) Avcılığına Uygun Farklı Alanlardaki (Sinop-Kastamonu) Stokların Yoğunlukları ile Mevsimsel Gelişimlerinin Karşılaştırılması ve Bu Türün Avcılığını Yapan Teknelerin Sosyo-Ekonomik Analizi Caner Enver Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
FDK-2014-2400 Doktora Çukurova Bölgesinde Kafeslerde Asya Kedi Balığının (Pangasianadon hypophthalmus Sauvage, 1878) Farklı Yem Kaynağı ve Döngülü Açlık ile Beslemenin Büyüme ve Yem Alımı Üzerine Etkileri Suat Dikel Yetiştiricilik 2016
FYL-2014-2900 Y.Lisans Mersin İli Su Ürünleri Tüketim Algısının Değerlendirilmesi Suat Dikel Yetiştiricilik 2016
FBA-2015-3684 B. Araştırma Kanola yağı ile hazırlanmış yemlerle beslenen Avrupa Deniz Levreğinin (Dicentrarchus labrax) büyüme performansı ve yağ asidi kompozisyonu Hatice Asuman Yılmaz Yetiştiricilik 2016
FBA-2014-2217 B. Araştırma Yetiştiriciliği Yapılan ve Doğadan Avlanan Nil Tilapia (Oreochromis niloticus)'larında Karşılaştırmalı Probiyotik Araştırmaları İbrahim Cengizler Yetiştiricilik 2016
SÜF2013BAP23 B. Araştırma Lesepsien Balık Türlerinden Callionymus filamentosus Valenciennes,1837 Üzerinde Taşınmış Olması Muhtemel Parazitik Kopepod Türlerinin Belirlenmesi Argun Akif Özak Yetiştiricilik 2016
FBA-2015-3662 B. Araştırma Yumurtalık ve Gölovası Balıkçılarının Avcılık Davranışlarının Uzaktan Algılama Yöntemi ile Alansal Analizi Gökhan Gökçe Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
SÜF2013BAP18 B. Araştırma İskenderun Körfezi Nudibranchia ( Opisthobranchia , Mollusca ) Faunasının Araştırılması Cem Çevik Temel Bilimler 2016
SÜF2013BAP21 B. Araştırma İskenderun Körfezinde Bulunan Sesil Epilit Canlıların Mollusca Faunası Cem Çevik Temel Bilimler 2016
SÜF2013D3 Doktora Çukurova Koşullarında Asya Kedi Balığı ( Pangasianadon hypophthalmus Sauvage,1878 ) Yetiştiricilik Olanaklarının Araştırılması Suat Dikel Yetiştiricilik 2016
FBA-2014-2313 B. Araştırma Ticari bitkisel yağlar kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonların soğukta depolanan levrek (Dicentrarchus labrax) filetolarının kalite parametreleri üzerine etkileri Yeşim Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
SÜF2012D4 Doktora Balıklarda Büyüme Parametrelerinin Bayesyen İstatiksel Yöntemle Tahmini Makbule Baylan Temel Bilimler 2016
SÜF2012BAP6 B. Araştırma Aromatik Bitki Yağlarının Vakum Paketlenmiş Fermente Balık Filetosu Üzerindeki Mikrobiyolojik ve Kimyasal Etkileri Esmeray Kuley Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
SÜF2012BAP14 B. Araştırma Organik Asitlerin Bozucu ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakteri Gelişimi ve Biyojenik Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Fatih Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
FDK-2014-1954 B. Araştırma Adana bölgesi dalyan balıkçılığı ve ekonomik yapısı Gökhan Gökçe Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
FBA-2014-3067 B. Araştırma Eksi balığından (Equulites klunzingeri) geliştirilen fermente silajların besin kalitesi ve karakterizasyonlarının asit silajlarla karşılaştırılması Gülsün Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
SÜF2013BAP11 B. Araştırma Yüksek Stoklama Yoğunluklarında Karideslerde ( Penaeus semisulcatus ) Büyüme ve Yem Tüketiminin Belirlenmesi Metin Kumlu Yetiştiricilik 2016
SÜF2013BAP2 B. Araştırma Kırlangıç Balığı (Chelidonichthys lucerna (Linnaeus , 1758 ) )'nın Parazitik Kopepod Faunasının Belirlenmesi Argun Akif Özak Yetiştiricilik 2016
FYL-2014-3162 Y.Lisans FARKLI FORMÜLASYONLARDA ÜRETİLEN BALIK ÇORBASI VE MAKARNA SOSUNUN KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bahar Karakaya Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
SÜF2013BAP16 B. Araştırma Dışarı Ortam Koşullarında Haematococcus pluvialis Kültürü ve Astaksantin Birikimi Oya Işık Temel Bilimler 2016
SÜF2012YL5 Y.Lisans Seyhan Baraj Gölü'nde Sudaklar (Sander lucioperca ) için Uzatma Ağı Seçiciliğinin Belirlenmesi Caner Enver Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
FBA-2015-3315 B. Araştırma AMATÖR OLTA AVCILIĞINDA SARGOZUN (Diplodu sargus Lin 1758) İĞNE SEÇİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ Erhan Akamca Avlama ve İşleme Teknolojisi 2016
SÜF2013BAP8 B. Araştırma Kafeslerde Farklı Yağ Oranları ile Beslenmiş Alabalık (Oncorhynchus mykiss )'ların Sperm Kalite ve Morfolojisinin Saptanması Şefik Surhan Tabakoğlu Yetiştiricilik 2016
SÜF2013BAP22 B. Araştırma Seyhan Baraj Gölünden Avlanan ve Kafeslerde Yetiştirilen Alabalık ( Oncorhynchus mykiss )'ların Sperm Kalite Parametrelerinin Karşılaştırılması Şefik Surhan Tabakoğlu Yetiştiricilik 2016
FDK-2014-2290 Doktora FARKLI KABUKLU SU ÜRÜNLERİ ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN KİTOSAN BİYOPOLİMERİNİN KARAKTERİZASYONU YENİLEBİLİR FİLM ÜRETİMİ VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Aygül Küçükgülmez Yandım Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FYL-2015-4802 Y.Lisans Aspir Carthamus tinctorius ve Kudret narı Momordica charantia L ekstraktlarının balık etindeki bozulma etmeni ve patojen bakteriler üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi Esmeray Kuley Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FBA-2015-4503 B. Araştırma Patates,Şeker Pancarı, Yer Elması ve Kırmızı Pancar Kabuğu Ekstrelerinin Gıda Kaynaklı Patojen Bakterilerin Gelişimi ve Biyojen Amin Üretimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Fatih Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FYL-2016-5507 Y.Lisans Yapay deniz çayırının juvenil balık dağılımına etkisi Gökhan Gökçe Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FYL-2015-4296 B. Araştırma Geleneksel Trol Balıkçılığında Kullanılan Kapı Tipleri, Özellikleri ve Sayısal Olarak Modellenmesi Gökhan Gökçe Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FBT-2017-7940 Toplantı Düzenleme Dalyan Balıkçılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştatyı Gökhan Gökçe Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FDK-2014-2820 Doktora FARKLI ALIŞTIRMA SU SICAKLIKLARINDA BAZI AKVARYUM BALIĞI TÜRLERİNİN SICAKLIK TOLERANS PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ Mahmut Yanar Yetiştiricilik 2017
FBA-2016-6193 B. Araştırma Yumurtalık Koyu (Kuzeydoğu Akdeniz)'ndan İzole Edilen Bazı Diyatome Türlerinin Kültüre Alınması ve Biyokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi Oya Işık Temel Bilimler 2017
FYL-2015-4633 Y.Lisans AKYATAN LAGÜNÜ (KARATAŞ, ADANA) FİTOPLANKTONİK DİYATOM VE DİNOFLAGELLAT TOPLULUKLARI İLE BAZI FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİ Sevim Polat Temel Bilimler 2017
FYL-2014-3164 Y.Lisans KEMANE VATOZ?UNDAN (Rhinobatos rhinobatos) ELDE EDİLEN SURİMİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ Yeşim Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FBA-2016-5885 B. Araştırma Aşağı Seyhan Nehri'de Farmasötik Maddelerin Bulunurluğu ve Mevsimsel Değişimi Evşen Güzel Temel Bilimler 2017
FBA-2016-4930 B. Araştırma Doğu Akdeniz Türkiye Sahilleriİskenderun Körfezinden Yakalanan İskarmoz Balığı Sphyraena sphyraena Lnın Parazitik Copepod Faunasının Belirlenmesi İbrahim Demirkale Yetiştiricilik 2017
FBA-2016-6006 B. Araştırma Sarımsak (Allium sativum) Tozu Katkısı ile Beslenmiş Gökkuşağı Alabalıklarında Yeni Nesil DNA Dizileme Yöntemi Kullanılarak Barsak Florasındaki Değişimlerin Belirlenmesi Suat Dikel Yetiştiricilik 2017
FYL-2016-7290 Y.Lisans Eksi balığı Equulites klunzingeri protein izolatı ile sosis üretimi ve soğuk depolama süresince (4 C) fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik değişimlerinin araştırılması Gülsün Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FDK-2015-4499 Doktora Panel Fotobiyoreaktörde Kültüre Alınan Dunaliella salina, Dunaliella bardawil ve Dunaliella sp. (Tuz Gölü'nden izole edilen)'de Beta Karoten Üretimi Oya Işık Temel Bilimler 2017
FYL-2015-3781 Y.Lisans Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss) Çukurova?da kafes koşullarında Sarımsak (Allium sativum) destekli yemlerle beslenmesinin büyüme performansı üzerine etkileri Suat Dikel Yetiştiricilik 2017
FBA-2016-6727 B. Araştırma Erugosquilla massavensis'den hazırlanan asit silajların besinsel kaliteleri ve depolanma süresince kimyasal ve mikrobiyolojik kalitelerinin değerlendirilmesi Gülsün Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FBO-2017-8079 A.Altyapı 3D tarayıcı tamiri Gökhan Gökçe Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FBA-2015-4954 B. Araştırma n6 PUFA ve MUFA İçeren Yemler ile Beslenen Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykissnın Balık Yağı ile Geri Beslemenin Yağ Asidi Kompozisyonuna Etkileri Orhan Tufan Eroldoğan Yetiştiricilik 2017
FBA-2016-6069 B. Araştırma Doğu Akdenizde avlanan Altınbaş kefal (Liza aurata) ve Paşa barbunu (Upeneus moluccensis)'nun biyokimyasal kompozisyonlarındaki değişimler Yasemen Yanar Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FBO-2016-7388 A.Altyapı Su Ürünleri Fakültesine ait Gözlem1 isimli teknenin bakım ve onarımı Sedat Gündoğdu Temel Bilimler 2017
FBA-2014-2831 B. Araştırma Kabuklu Su Ürünleri Atıklarından Sentezlenen Kitosan Biyopolimerinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Kıyaslanması Aygül Küçükgülmez Yandım Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FBA-2015-4346 B. Araştırma Yabani Sarımsak Allium macrochaetum Boiss ve Hausskn Ekstraktının Patojen Bakteri Türlerinde in vitro Antibakteriyel Etkisinin Belirlenmesi Aysel Şahan Yetiştiricilik 2017
FDK-2014-2668 Doktora TON BALIĞI YAN ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN VE SOĞUKTA (4±2 °C)DEPOLANAN BALIK PATENİN KALİTESİ ÜZERİNE FARKLI AMBALAJLARIN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Fatih Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FBA-2016-6247 B. Araştırma Kayalık Alanda Kaybolan Uzatma Ağlarının Hayalet Avcılık Etkisi Caner Enver Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2017
FDK-2015-4829 Doktora LEPİSTES (Poecilia reticulata)?İN RESİRKÜLE SİSTEMDE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE STOK YOĞUNLUĞU, MONOSEKS KÜLTÜR VE TUBİFEKS (Tubifex tubifex) İLE BESLENMESİNİN ETKİSİ Mahmut Yanar Yetiştiricilik 2017
FBO-2016-7315 A.Altyapı Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümüne ait Analitik Laboratuvarındaki mikroskop ve spektrofotometre cihazlarının bakım ve onarımı Tuba Terbıyık Kurt Temel Bilimler 2017
FYL-2014-2815 Y.Lisans Yumurtalık Lagünlerindeki Balık Türlerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi Meltem Manaşırlı Temel Bilimler 2017
FBT-2016-7241 Toplantı Düzenleme IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı Hatice Asuman Yılmaz Yetiştiricilik 2017
FBO-2017-9707 A.Altyapı 80 C bakım onarımı ve Liyofilizatör bakım onarımı Orhan Tufan Eroldoğan Yetiştiricilik 2018
FYL-2014-3496 Y.Lisans BAZI DENİZ VE TATLI SU BALIK TÜRLERİNDEN LAKTİK ASİT BAKTERİ İZOLASYONU VE BUNLARIN FERMANTASYON YETENEKLERİN ARAŞTIRILMASI Gülsün Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2018
FBO-2017-9503 A.Altyapı Yüksek devirli soğutmalı santrifüj şaft ve süspansiyon bakım onarımı Gülsün Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2018
FDK-2014-2218 Doktora Doğal Antioksidanların Mikroenkapsüle Edilen Hamsi Yağlarının Oksidatif Stabiliteleri Üzerine Etkileri Gülsün Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2018
FBA-2017-9591 B. Araştırma Ceyhan Nehrinin Farklı Bölgelerinden Yakalanan Avrupa Yılan Balığı (Anguilla anguilla L 1758) ve Yayın Balığı (Siluris glanis Linnaeus 1758)'nın Solungaç ve Karaciğer Dokularındaki Oksidatif Stres Biyomarkırları Aysel Şahan Yetiştiricilik 2018
FBA-2016-7057 B. Araştırma Tuzluluk Stresinin 3 Farklı Mikroalg Türünde Biyokimyasal Yapısına Etkisi Leyla Uslu Temel Bilimler 2018
FBA-2017-7697 B. Araştırma Farklı Ekstraksiyon Metotlarının Balık Yağ Verimine ve Yağ Asit Profiline Etkileri Yeşim Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2018
FDK-2016-5578 Doktora MERSİN KÖRFEZİ?NDE (KUZEY DOĞU AKDENİZ) AVLANAN BALON BALIKLARININ (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis) BESİN BİLEŞENLERİ, AĞIR METAL VE TETRODOTOKSİN (TTX) DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Fatih Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2018
FBO-2017-9796 A.Altyapı İşleme Teknolojisi Laboratuvarında Kullanılan Ultrasonik Homojenizatör (Sonikatör) Bakım ve Onarımı Mustafa Durmuş Avlama ve İşleme Teknolojisi 2018
FBA-2016-6642 B. Araştırma Kırmızı Kıskaçlı Kerevitin (Cherax quadricarinatus) Resirküle Sistemde Yetiştirilebilmesi İçin Ekonomik Bir Yem Formülasyonu Geliştirilmesi Metin Kumlu Yetiştiricilik 2018
FBA-2016-6764 B. Araştırma Doğadan Avlanan Bazı Alternatif Balık Türlerinin Sperm Kalitelerinin İncelenmesi Şefik Surhan Tabakoğlu Yetiştiricilik 2018
FYL-2015-4674 Y.Lisans Sera Koşullarında Melez Tilapiaların Sarımsak (Allium sativum) Destekli Yemlerle Beslenmesinin Büyüme Performansı Üzerine Etkileri Suat Dikel Yetiştiricilik 2018
FYL-2015-5195 Y.Lisans DİL BALIĞI (Solea solea Linnaeus, 1758) PARAZİTLERİNDEN Caligus solea (CALIGIDAE:COPEPODA)?NIN SERBEST YAŞAM EVRELERİNİN BELİRLENMESİ Argun Akif Özak Yetiştiricilik 2018
FBO-2017-9318 A.Altyapı Ultra düşük sıcaklık derin dondurucu cihazı bakım onarımı Abdurrahman Polat Avlama ve İşleme Teknolojisi 2018
FDK-2016-6272 Doktora Toprak Solucanı Eisenia fetidanın HUFA İçeriğinin Zenginleştirilmesi ve Karides Penaeus vannamei Beslemede Kullanımı Orhan Tufan Eroldoğan Yetiştiricilik 2018
FYL-2015-4650 Y.Lisans Aromataz İnhibitörü ve 17 Metiltestosteron Hormonları ile Lagos (Epinephelus aeneus, Geoffroy SaintHilaire 1817) Bireylerinde Erkekleştirmenin Öne Alınması Orhan Tufan Eroldoğan Yetiştiricilik 2018
FBO-2017-9504 A.Altyapı Soğutmalı santrifüj cihazı motor bakım ve onarımı Oya Işık Temel Bilimler 2018
FDK-2017-8673 Doktora FİNİKE KÖRFEZİ?NDEKİ (ANTALYA) BAZI BALON BALIKLARININ POPÜLASYON PARAMETRELERİ VE BESLENME ÖZELLİKLERİ Caner Enver Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2019
FBA-2017-7982 B. Araştırma İskenderun Körfezi Yumurtalık Kıyısal Alanında Dip Trolü ile Avlanan Bazı Su Omurgasızlarının Mevsimsel Bulunurluğu Meltem Manaşırlı Temel Bilimler 2019
FBA-2018-10544 B. Araştırma Yumurtalık Koyu Kuzeydoğu Akdenizndan İzole Edilen Bazı Diyatome Türlerinin Fotobiyoreaktörlerde Kültüre Alınması ve Azot Sınırlamasının Lipit Miktarına Etkisi Oya Işık Temel Bilimler 2019
FBA-2016-7389 B. Araştırma İskenderun Körfezinin Yumuşak Zemininde Bulunan Yumuşakçaların Mollusca Derinliklere Göre Zamansal ve Alansal Dağılımları Cem Çevik Temel Bilimler 2019
FBA-2015-3762 B. Araştırma Yumurtalık Kuzeydoğu Akdeniz Kıyısal Zonunda Dağılış Gösteren Pelates quadrilineatus Russell 1986 Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri Hacer Yeldan Temel Bilimler 2019
FYL-2017-8697 Y.Lisans Karagöz Balığı (Diplodus vulgaris Geoffory SaintHilaria 1817) Genetik Çeşitliliğinin Mikrosatelit Markörlerle İncelenmesi Makbule Baylan Temel Bilimler 2019
FBA-2017-7849 B. Araştırma Susam Yağının Çipura (Sparus aurata) Yemlerinde Alternatif Olarak Kullanılması Oğuz Taşbozan Yetiştiricilik 2019
FBA-2017-7834 B. Araştırma Lüfer avcılığında tercih edilen olta yemlerinin kimyasal ve fiziksel karekterizasyonlarının belirlenmesi Gülsün Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2019
FDK-2016-5697 Doktora KIRMIZI KISKAÇLI KEREVİTLERDE (Cherax quadricarinatus) KAPALI DEVRE SİSTEMDE ÜREMENİN HORMONLARLA UYARILMASI VE YOĞUN YAVRU ÜRETİM TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Metin Kumlu Yetiştiricilik 2019
FYL-2018-10593 Y.Lisans Melez Tilapiaların (Oreochromis niloticus x O. aureus) Taurin destekli yemlerle beslenmesinin büyüme performansına ve vücut besin bileşenleri üzerine etkileri Suat Dikel Yetiştiricilik 2019
FBA-2018-9868 B. Araştırma Farklı sazan türlerinin kafes ve tank koşullarında polikültür amaçlı yetiştirme olanaklarının incelenmesi Suat Dikel Yetiştiricilik 2019
FYL-2018-10595 Y.Lisans Kafes Koşullarında Boylamanın Ve Farklı Boy Kompozisyonlarının Aynalı Sazan (Cyprinus carpio)'ların Büyüme Performansları Üzerine Etkisi Suat Dikel Yetiştiricilik 2019
FBA-2017-7490 B. Araştırma Türkiye Caligus (Copepoda:Caligidae)Faunasının Revizyonu Argun Akif Özak Yetiştiricilik 2019
FBA-2016-5020 B. Araştırma YUMURTA AKI LİZOZİMİNİN FİZİKSEL VE BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE EKONOMİK SAFLAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Makbule Baylan Temel Bilimler 2019
FBA-2016-7043 B. Araştırma İskenderun Körfezi'nde Su Kolonunda ve Sedimentteki Mikroplastiklerin Alansal ve Zamansal Dağılımının Belirlenmesi Sedat Gündoğdu Temel Bilimler 2019
FBA-2017-7886 B. Araştırma YEŞİL KAPLAN KARİDESİ (Penaeus semisulcatus) LAVRALARINDA LESİTİNCE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ARTEMİA KULLANIMI Hatice Asuman Yılmaz Yetiştiricilik 2019
FBA-2016-6480 B. Araştırma Laktik Asit Bakterileri Tarafından Üretilen Bakteriyosinlerin (Nisin, Sakein ve Pediocin) Karakterizasyonu ve Bakteriyel Biyojen Amin Üretimine Etkilerinin İncelenmesi Fatih Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2019
FBA-2018-10349 B. Araştırma Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşleme Atıklarından Kollajen Eldesi Mahmut Yanar Yetiştiricilik 2019
FYL-2015-5064 Y.Lisans KÜLTÜR KOŞULLARINDA SU SICAKLIK DEĞİŞİMİNİN YEŞİL KAPLAN KARİDESİ (Penaeus semisulcatus)?NİN YAĞ ASİDİ İÇERİĞİNE ETKİSİ Metin Kumlu Yetiştiricilik 2019
FBA-2017-8618 B. Araştırma Kıkırdaklı balık türlerinden Kemane Balığı Rhinobatos rhinobatosun Parazitik Kopeopod Faunasının Belirlenmesi Argun Akif Özak Yetiştiricilik 2019
FYL-2017-9311 Y.Lisans ß-1,4-GLUKANAZ ENZİMİNİ ÜRETEN TOPRAK BAKTERİSİNİN İZOLASYONU VE in vitro MUTAGENEZ İLE GENETİK MODİFİKASYONU Makbule Baylan Temel Bilimler 2019
FBA-2017-7493 B. Araştırma İskenderun Körfezinden yakalanan Minekop, Umbrina cirrosa (Linnaeus 1758) balığının parazitik kopepod faunasının belirlenmesi. İbrahim Cengizler Yetiştiricilik 2019
SÜF2012D7 Doktora FARKLI GIDALARDAN TANIMLANAN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN ORGANİK ASİT ÜRETİMİ, ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yeşim Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2019
FYL-2014-2399 Y.Lisans Lepistes (Poecillia retuculata), Kılıç kuyruk (Xiphophorus helleri), Japon (Carassius auratus) ve Koi (Cyprinus carpio carpio) Balıklarında Bazı Sperm Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi Mahmut Ali Gökçe Yetiştiricilik 2019
FBA-2017-8659 B. Araştırma Propolis etanol ekstraktının balık etindeki Morganella psychrotolerans gelişimi ve balık kalitesi üzerine etkisi Esmeray Kuley Avlama ve İşleme Teknolojisi 2019
FBA-2017-9296 B. Araştırma KAYIP UZATMA AĞLARININ ÜZERİNDE BİRİKEN MADDE MİKTARI İLE 24 SAATLİK AV VERİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE AĞA TUTUNAN ORGANİZMALARIN BELİRLENMESİ Caner Enver Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2019
FYL-2016-5889 Y.Lisans Genetik mühendisliği teknikleri ile yem katkısı balık probiyotiklerinin oluşturulması Makbule Baylan Temel Bilimler 2019
FBA-2017-8338 B. Araştırma İskenderun Körfezi Balon Balığı Lagocephalus suezenzis Clark and Gohar 1953 Stokunun Bazı Popülasyon Dinamiği Parametrelerinin Belirlenmesi Dursun Avşar Temel Bilimler 2019
FBA-2016-6039 B. Araştırma Esansiyel Yağlar Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Gıda Kaynaklı Su Ürünleri Patojen ve Bozucu Bakterilere Karşı Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi Yeşim Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2019
FBA-2017-7405 B. Araştırma Farklı Oranlarda Zeytin Yağı Kullanılarak Oluşturulan Nanoemülsiyonların Soğukta Depolanan Alabalık Filetoları Üzerindeki Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Etkilerinin Araştırılması Mustafa Durmuş Avlama ve İşleme Teknolojisi 2019
FBA-2017-8477 B. Araştırma İskenderun Körfezi Yuvarlak Sardalye Sardinella aurita ve Hamsi Engraulis encrasicolus Larvalarının Beslenme Yoğunluğu ve Besin Kompozisyonun İncelenmesi Sinan Mavruk Temel Bilimler 2019
FDK-2016-5194 Doktora KUZEYDOĞU AKDENİZ?DE YETİŞTİRİCİLİK VE DOĞAL KOŞULLAR ALTINDAKİ ÇİPURA (Sparus aurata LİNNAEUS 1758)?LARIN BAĞIRSAK MİKROBİYOTASINDAN İZOLE EDİLEN POTANSİYEL PROBİYOTİK BAKTERİLERİN TANIMLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Aysel Şahan Yetiştiricilik 2020
FBA-2019-11689 B. Araştırma İskenderun Körfezinde Hamsi Engraulis encrasicolus Larvalarının Günlük Büyüme ve Ölüm Oranlarının Belirlenmesi Dursun Avşar Temel Bilimler 2020
FYL-2019-12083 Y.Lisans Şabut (Tor grypus) yavrularının taurin destekli yemlerle beslenmesinin büyüme performansına üzerine etkileri Suat Dikel Yetiştiricilik 2020
FYL-2015-2768 Y.Lisans KAYSERİ VE KAHRAMANMARAŞ'TA BULUNAN İKİ İŞLETMENİN BETON HAVUZ VE KAFESLERİNDE YETİŞTİRİLEN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ (Oncorhynchus mykiss) ET VERİMLİLİĞİ VE BESİN İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mahmut Ali Gökçe Yetiştiricilik 2020
SÜF2013YL5 Y.Lisans FENOKSİETANOL VE AÇLIK SÜRESİNİN JAPON BALIĞININ (Carassius auratus) TAŞINMASINDA STOK MİKTARINA ETKİSİ Mahmut Yanar Yetiştiricilik 2020
FBA-2018-10640 B. Araştırma Mikro ve makroalglerin Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax) yemlerinde kullanımının araştırılması Orhan Tufan Eroldoğan Yetiştiricilik 2020
FYL-2019-11789 Y.Lisans Elazığ İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Fatih Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2020
FBA-2016-7634 B. Araştırma İskenderun Körfezi Kıyılarında Dağılım Gösteren Lithophaga lithophaga Linne 1758 Popülsyonun Araştırılması Sedat Gündoğdu Temel Bilimler 2020
FYL-2018-10429 Y.Lisans Miscanthus giganteus'dan Dark Fermentasyon ile Biyohidrojen Üretimi Üzerine Fizikokimyasal ve Enzimatik Ön İşlemlerin Etkisi Aygül Küçükgülmez Yandım Avlama ve İşleme Teknolojisi 2020
FYL-2019-11168 Y.Lisans Adana İlindeki alabalık üretim işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi Suat Dikel Yetiştiricilik 2020
FBA-2018-10107 B. Araştırma Balon Balıklarından İzole Edilen Bakterilerin Balık İnfüzyon Sıvıları İçerisindeki Tetrodotoksin TTX Üretimlerinin İncelenmesi Ali Rıza Köşker Avlama ve İşleme Teknolojisi 2020
FBA-2018-10358 B. Araştırma Farklı Koruyucu Katkı Maddelerinin Karideste Oluşan Melanosis Üzerine Etkilerinin Araştırılması Aygül Küçükgülmez Yandım Avlama ve İşleme Teknolojisi 2020
FYL-2018-10644 Y.Lisans SAZAN (Cyprinus carpio L.) KULLANILAN AKUAPONİK ÜRETİM MODELİYLE REYHAN (Ocimum basilicum L.) VE LAVANTA (Lavandula angustifolia)'NIN FARKLI BİTKİ YATAKLARINDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Mahmut Ali Gökçe Yetiştiricilik 2020
FYL-2018-10427 Y.Lisans Has Kefal Balığı (Mugil cephalus) Atıklarından Kollajen Eldesi ve Karakterizasyonu Yasemen Yanar Avlama ve İşleme Teknolojisi 2020
FYL-2017-9323 Y.Lisans Kitosan Biyopolimeri ile Atık Sulardan Reaktif Red 198 Boyar Maddesinin Giderimi Aygül Küçükgülmez Yandım Avlama ve İşleme Teknolojisi 2020
FBA-2018-11091 B. Araştırma Kızılırmak Havzası Şarkışla Çermikler HES Mevkii Bölgesinde Yaşayan Silurus glanislerde kirlilik indikatörü Aeromonas hydrophilaya Karşı immunolojik Yanıtların Belirlenmesi Aysel Şahan Yetiştiricilik 2020
FYL-2015-3850 B. Araştırma Yumurtalık Kıyılarındaki İskenderun Körfezi Çizgili Gargur Balıklarının Pomadasys stridens Forsskal 1775 Bazı Popülasyon Dinamiği Parametrelerinin Belirlenmesi Dursun Avşar Temel Bilimler 2020
FYL-2014-2569 Y.Lisans Düşük Sıcaklıklarda Kanola ve Balık Yağlı Yemlerle Beslenen Nil Tilapiası (Oreochromis niloticus)'nın Yağ Asidi Değişimlerinin Araştırılması Orhan Tufan Eroldoğan Yetiştiricilik 2020
FYL-2015-4658 B. Araştırma Malatya ili su ürünleri tüketim algısının değerlendirilmesi Suat Dikel Yetiştiricilik 2020
FYL-2016-6031 Y.Lisans Bor Mineralinin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus Mykiss) Büyüme Performansına Ve Besin Kompozisyonuna Etkileri Suat Dikel Yetiştiricilik 2020
FYL-2017-9563 Y.Lisans Omega 3 ve Omega 6 Yağ Asitlerinin İnsan Meme Kanseri MCF7 Hücre Hattındaki Apoptoz İlişkili Genler Üzerine Etkisi Makbule Baylan Temel Bilimler 2020
FBA-2019-11995 B. Araştırma Zeytin yaprağı ekstraktının mikroenkapsüle hamsi (Engraulis encrasicolus) yağlarının fizikokimyasal özellikleri ve oksidatif kararlılıkları üzerine etkileri Gülsün Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2021
FBA-2020-12786 B. Araştırma Potasyum Çinko ve Magnezyum ile zenginleştirilmiş Spirulina platensisin büyüme verimliliği ve biyokimyasal İçeriğinin Belirlenmesi Oya Işık Temel Bilimler 2021
FYL-2019-12410 Y.Lisans Mikroenkapsüle Lactobacillus plantarum süpernatantı ile propolis ekstraktı kombinasyonlarının balıkta bozulmaya neden olan bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkileri Esmeray Kuley Avlama ve İşleme Teknolojisi 2021
FYL-2020-12538 Y.Lisans Yem katkı maddesi olarak kitosan nanoparçacık ve demir Gökkuşağı alabalığının Oncorhynchus mykiss yüksek sıcaklıkta büyüme ve yem alımına olan etkileri Orhan Tufan Eroldoğan Yetiştiricilik 2021
FBA-2017-8236 B. Araştırma Türkiye'nin Doğu Akdeniz Kıyılarında Yayılım Gösteren İki Diplodus Populasyonunda DNA Barkodlama ve Filogenetik analiz Makbule Baylan Temel Bilimler 2021
FDK-2015-3283 Doktora BALIK YEMİ KATKISI ß-GLUKANAZ ENZİMLERİ ÜRETEN REKOMBİNANT Bacillus subtilis SUŞLARININ GELİŞTİRİLMESİ Makbule Baylan Temel Bilimler 2021
FYL-2019-11550 Y.Lisans Türkiye'deki Barbunya Balıkçılığının Resmi İstatistiklere Dayalı Olarak Değerlendirilmesi Dursun Avşar Temel Bilimler 2021
FBA-2019-11927 B. Araştırma Mikroenkapsüle Lactobacillus reuteri ve biyoaktif maddelerinin in vitro/in vivo antimikrobiyal etkilerinin incelenmesi Esmeray Kuley Avlama ve İşleme Teknolojisi 2021
FBA-2019-12250 B. Araştırma Yumurtalık Bölgesinde Uygulanan Paraketa ile Levrek Avcılığının Özelliklerinin İncelenmesi Caner Enver Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2021
FBA-2019-11949 B. Araştırma Farklı Oranlarda Adaçayı Esansiyel Yağı ile Hazırlanan Mikroenkapsüle Balık Yağının Depolama Süresince Oksidasyon ve Yağ Asitlerindeki Değişimlerin Belirlenmesi Mustafa Durmuş Avlama ve İşleme Teknolojisi 2021
FDK-2015-3134 Doktora SU ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN MÜHENDİSLERİN İŞ DOYUMU VE GÜVENLİK İKLİMİ TUTUMU İLE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİN BELİRLENMESİ Mahmut Ali Gökçe Yetiştiricilik 2021
FYL-2018-11167 Y.Lisans Mersin Bölgesindeki alabalık üretim işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi Suat Dikel Yetiştiricilik 2021
FYL-2019-11654 Y.Lisans Karides Kabuklarından Elde Edilen Kitosan Biyopolimerinin Pestisit Adsorpsiyon Özelliklerinin Belirlenmesi Aygül Küçükgülmez Yandım Avlama ve İşleme Teknolojisi 2021
FDK-2015-4059 Doktora Spirulina platensis ve Chlorella vulgaris den elde edilen ekstraktların soğuk depolanan (2+-2 0C) sardalya (Sardina pilchardus) filetoları üzerindeki antioksidan ve antimikrobiyal etkileri Esmeray Kuley Avlama ve İşleme Teknolojisi 2021
FBA-2019-11947 B. Araştırma Sağlıklı Sibirya Mersin Balıklarında (Acipenser baerii Brandt 1869) bazı hematolojik ve immünolojik parametrelerin referans değerlerinin belirlenmesi İbrahim Cengizler Yetiştiricilik 2021
FBA-2018-11155 B. Araştırma Scenedesmus obliquus'un fotobiyoreaktör sistemde kültürü ve besin kompozisyonunun belirlenmesi Leyla Uslu Temel Bilimler 2021
FBA-2018-9795 B. Araştırma Ceviz Yağı ile Hazırlanmış Yemlerin Çipura Gelişimi Üzerine Etkileri Mahmut Ali Gökçe Yetiştiricilik 2021
FBA-2019-12015 B. Araştırma Blek tetra (Gymnocorymbus ternetzi) ve konkinyus (Pethia conchonius) balıklarının termal tolerans parametrelerinin belirlenmesi Mahmut Yanar Yetiştiricilik 2021
FBA-2019-11854 B. Araştırma Nanoemülsifiye edilmiş greyfurt esansiyel yağının bakteriler üzerine etkilerinin disk difüzyon, MIC ve MBC metotları kullanılarak araştırılması Yeşim Özoğul Avlama ve İşleme Teknolojisi 2021
FDK-2018-11380 Doktora Sıvı ve Toz Formda Üretilen Balık Çorbalarının Depolama Süresince Kimyasal Fiziksel Mikrobiyolojik ve Duyusal Kalitesinin İncelenmesi Abdurrahman Polat Avlama ve İşleme Teknolojisi 2022
FYL-2018-11153 Y.Lisans SİVAS-ŞARKIŞLA YUKARI KIZILIRMAK HAVZASI ÇERMİKLER HES BÖLGESİNDE YAŞAYAN SAZAN (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758)?DA Aeromonas hydrophila?YA KARŞI ANTİKOR YANITIN BELİRLENMESİ Aysel Şahan Yetiştiricilik 2022
FBA-2020-12629 B. Araştırma Kızılırmak Havzası'ndan Yakalanan Cyprinidae Türlerinin Karaciğer Solungaç ve Bağırsak Dokularındaki Oksidatif Stres Biyomarkırları Aysel Şahan Yetiştiricilik 2022
FYL-2015-3515 Y.Lisans Kalecik Baraj Gölü(Osmaniye)'nde Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nda Larnea Araştırmaları İbrahim Cengizler Yetiştiricilik 2022
FYL-2019-11610 Y.Lisans AKYATAN LAGÜNÜN DE ÇUKUROVA GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI Carassius gibelio BLOCH 1982 POPULASYON DİNAMİĞİ PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ Meltem Manaşırlı Temel Bilimler 2022
FYL-2019-11743 Y.Lisans Ay Yengeci( Matuta victor)' nin Yumurtalık Sahillerinde Adana Bulunurluğu ve Bazı Biyolojik özellikleri Canan Türeli Temel Bilimler 2022
FYL-2014-3163 B. Araştırma TAZE VE FÜME ALABALIK ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN PROTEİN HİDROLİZATLARININ PROTEİN KALİTESİNE TİCARİ ENZİMLERİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Abdurrahman Polat Avlama ve İşleme Teknolojisi 2022
FBA-2019-11904 B. Araştırma Farklı protein içerikli yemlerin Şabut Balığı (Tor grypus)nın gelişimi ve büyüme performansı üzerine etkisi Suat Dikel Yetiştiricilik 2022
FYL-2019-11698 B. Araştırma Balık derisinden kollajen ekstraksiyonu ve biyopolimer film üretiminde kullanımı Yasemen Yanar Avlama ve İşleme Teknolojisi 2022
FYL-2020-13301 Y.Lisans Türkiyenin Kuzeydoğu Levant Kıyısında Yer Alan İskenderun ve Mersin Körfezindeki Kupeslerin Boops boops Linnaeus 1758 Bazı Popülasyon Dinamiği Parametrelerini Belirlenmesi Sinan Mavruk Temel Bilimler 2022
FYL-2019-11802 Y.Lisans Mikroalg Tetraselmis suecica Chlorodendrophyceaenın Tübular Fotobiyoreaktörde Kültürü Leyla Uslu Temel Bilimler 2022
FYL-2019-11734 Y.Lisans Panel Fotobiyoreaktörlerde Mikroalg Monoraphidium contortum Chlorophyceae'un Dışarı Kültürü Leyla Uslu Temel Bilimler 2022
FYL-2019-12032 Y.Lisans Karanfil yağının japon balığının Carassius auratus taşınmasında stoklama yoğunluğu üzerine etkisi Mahmut Yanar Yetiştiricilik 2022
FYL-2019-11433 Y.Lisans Kılıçkuyruk Xiphophorus helleri ve Plati X Maculatus Balıklarının Termal Tolerans Parametrelerinin Belirlenmesi Mahmut Yanar Yetiştiricilik 2022
FDK-2016-7368 Doktora İskenderun Körfezi Stomatopodlarının Crustacea Bazı Biyolojik Özellikleri Canan Türeli Temel Bilimler 2022
FDK-2016-7509 Doktora Deneysel ortamda oluşturulan Pulslu Manyetik Alanının PMA Erugosquilla massavensis Kossmann1880 in Kaslarındaki kasılma kuvvetine ve kas proteinlerine etkilerinin araştırılması Canan Türeli Temel Bilimler 2022
FYL-2019-12328 Y.Lisans Yumurtalık Koyu'nda Bırakma Olta Takımlarına Yem Temininde Kullanılan Uzatma Ağlarının Seçicilik Parametrelerinin Belirlenmesi Caner Enver Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2022
FYL-2019-12289 Y.Lisans Yumurtalık Koyu'nda (Doğu Akdeniz) Dağılım Gösteren Chelon auratus (Sarı Kulak Kefal)'un Büyüme ve Beslenme Özelliklerinin Belirlenmesi Caner Enver Özyurt Avlama ve İşleme Teknolojisi 2022
FDK-2017-9418 Doktora DÜŞÜK SICAKLIKTA BALIK YAĞI YERİNE KULLANILAN BİTKİSEL YAĞ KAYNAKLARININ AVRUPA DENİZ LEVREĞİ (Dicentrarchus labrax L.) VE ÇİPURA (Sparus aurata) ÜZERİNE ETKİLERİ Oğuz Taşbozan Yetiştiricilik 2022
FBA-2018-10686 B. Araştırma Trol Balıkçılığındaki Yönetim Stratejilerinin TekTür Bazlı Modeller ile İncelenmesi İsmet Saygu Avlama ve İşleme Teknolojisi 2022
FBA-2017-5999 B. Araştırma Kuzeydoğu Akdeniz'de Kalın Paragat Avcılığı Gökhan Gökçe Avlama ve İşleme Teknolojisi 2022
FBA-2019-11875 B. Araştırma Balık ve Sığır Derisi Jelatinlerinden elde edilen yenilebilir filmlerin fizikokimyasal ve film oluşturma özelliklerinin karşılaştırılması Yasemen Yanar Avlama ve İşleme Teknolojisi 2022