Tanıtım

Kurumumuz, 20 Temmuz 1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 41 sayılı KHK ile “Su Ürünleri Yüksek Okulu” adıyla kurulmuştur. 41 sayılı KHK’yi kaldıran 30 Mart 1983 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2809 sayılı Kanunda aynı ad ile Su Ürünleri Yüksek Okulu olarak yer almıştır. 27 Aralık 1992 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 92/3795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile adı “Su Ürünleri Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

Fakültemiz bünyesinde, Avlama ve İşleme Teknolojisi, Temel Bilimler ve Yetiştiricilik olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Lisans eğitimi tek bir eğitim programı şeklinde yürütülmektedir ve mezun olan öğrencilerimiz “Su Ürünleri Mühendisi” unvanı ile mezun olmaktadır. Lisans üstü eğitimi ise Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Avlama ve İşleme Teknolojisi, Temel Bilimler ve Yetiştiricilik Anabilim Dalları tarafından yürütülmektedir.

Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde bulunan “Fakülte Binamız” ve “Nazmi Tekelioğlu Tatlı Su Ürünleri Araştırma İstasyonu” ile Yumurtalık İlçesinde bulunan “Yumurtalık Deniz Ürünleri Araştırma İstasyonu” eğitim ve araştırma faaliyetlerimizin temelini oluşturan altyapı olanaklarımızdır. Fakülte Binamız 2000 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. İçerisinde lisans ve lisans üstü eğitimlerin yürütüldüğü 9 derslik, eğitim ve araştırma faaliyetleri için altyapı sağlayan 19 laboratuvar, akademik ve idari personelin kullanımı için 61 adet büro bulunmaktadır. Nazmi Tekelioğlu Tatlı Su Ürünleri Araştırma İstasyonu 1978 yılında hizmete girmiştir. Toplam 35.000 m2 alana konuşlanmış olan işletmede, 300 m2 yönetim binası ve büyüklükleri 20, 180, 240, 530 ve 950 m2 arasında değişen ve toplam alanı 10.000 m2 olan betonarme balık havuzları mevcuttur. Yumurtalık Deniz Ürünleri Araştırma İstasyonu 1989 yılında hizmete alınmış ve bugüne kadar birçok eğitim ve araştırma faaliyetine ev sahipliği yapmıştır.

Fakültemizin en önemli altyapısı yetişmiş insan gücüdür. Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümünde 13, Temel Bilimler Bölümünde 15, Yetiştiricilik Bölümünde 13 olmak üzere toplam 43 akademik personel eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Bunun yanı sıra, toplam 17 teknik ve idari personel fakültemizin eğitim, araştırma ve idari faaliyetlerine destek sağlamaktadır.