Tanıtım

Adana şehir merkezinin 10 km kuzeyinde bulunan ve ülkemizin nadide yerleşkelerinden birinde yer alan fakültemiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile 1985 yılında Çukurova Üniversitesi bünyesinde önce Su Ürünleri Yüksekokulu olarak eğitime başlamış, daha sonra 1992 yılında kanunla Su Ürünleri Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.

Fakültemiz, uluslararası düzeyde çok sayıda yayın üreten 50’nin üzerinde nitelikli akademik ve 20 idari personeliyle Ülkemizin en gelişmiş su ürünleri fakültelerinden birisidir. Temel Bilimler, Yetiştiricilik ile Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümlerinden oluşan fakültemiz, dört yıl süren ve tek program halinde verilen lisans düzeyinde bir eğitim-öğretim aşamasından sonra Su Ürünleri Mühendisi ünvanı ile mezunlar vermektedir. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde  Su Ürünleri Temel Bilimler, Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora öğrenimi verilmektedir.

Su Ürünleri Mühendisleri, Ülkemizde kamuda, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Üniversitelerde akademisyen olarak ve özel sektörde ise, Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinde istihdam olanağı bulabilirler. Ayrıca Fakültemizde "Aletli Dalış" eğitimi verilmekte olup, öğrencilerimizin "Dalış Brovesi" kazanmaları sağlanmaktadır.

Fakültemize ait Yumurtalık ilçesi sınırları içinde yer alan “Yumurtalık Deniz Ürünleri Eğitim-Öğretim ve Araştırma İstasyonu” ve Balcalı Kampusu sınırları içinde bulunan “Dr. Nazmi Tekelioğlu Tatlı Su Ürünleri Eğitim-Öğretim Araştırma İstasyonu” bulunmaktadır. Bilimsel araştırmalarımızın yürütüldüğü ve aynı zamanda öğrencilerimize uygulama ve staj imkanı sunduğumuz birimlerimizde çalışan 11 personelimiz bulunmaktadır.

Deniz ve göl araştırmalarımızda öğrenci uygulamalarımızda kullandığımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından fakültemize hibe edilen 24 metre uzunluğunda Çukurova Su Ürünleri, Gözlem ve Gözlem I isimli araştırma teknelerimiz bulunmaktadır.

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin

Misyonu;

Ø Denizel ve iç su kaynaklarımızın yönetimi, sürdürülebilir ve etkin kullanım ve korunması konularında bilimsel araştırmalar yapmak, üretilen yayınlar aracılığı ile sonuçların paylaşımını sağlamak,

Ø Uygun avcılık yöntemleriyle doğal ortamdaki sucul canlı stoklarına zarar vermeden en verimli şekilde ve sürekli olarak faydalanmayı sağlayarak su ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği ve su ürünlerinin işlenmesi konularında kapsamlı projeler yaparak sektörün gelişmesine katkıda bulunmak, donanımlı laboratuarlara sahip olmak, nitelikli, çağdaş mezunlar vermek, uluslararası ilişkileri geliştirmek ve söz sahibi olmak.

Ø İşlenme ve depolama tekniklerini geliştirmek, çevresel faaliyetlerin su ürünleri üzerindeki etkilerini belirlemek ve su kaynaklarında ekosistem izleme çalışmaları yürütmek,

Ø Su Ürünleri alanında çağın gelişimine uygun, yenilikçi, toplumsal gereksinimleri dikkate alan, yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda  bulunan bilimsel araştırmalar yapmak,

Ø ülkemizde su ürünleri sektörünün gelişmesini sağlayacak yeni teknikler geliştirmek ve tüm bu alanlardaki bilgilerin aktarıldığı, teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim almış, sektör ihtiyacını karşılayacak nitelikte su ürünleri mühendisleri yetiştirmek ve belirli konularda uzmanlaşmış eleman ihtiyacını karşılamak üzere lisansüstü seviyede eğitim vermek.

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi olarak;

Deniz ve İç sular biyolojisi, su kalitesi, sucul ekosistemler ve canlı grupları, avcılık balıkçılık teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalıkları, su ürünleri işleme teknolojisi bilgileri ile donanmış, kendine güvenen, problemler karşısında bilgilerini sentezleyerek karar veren, çözüm önerileri getiren ve bunları uygulayabilen, su ürünleri sektörüne katkı getiren, Ülkesine ve Dünya'ya yararlı, çağdaş mezunlar vermek amacını taşımaktayız.