Yayınlar

Fakültemiz akademik personellerinin 2020, 2021 ve 2022 yıllarında SCIE kapsamında dergilerde yaptığı makale sayısı sırasıyla 50, 60 ve 81 adettir. Bu veriye göre, ilgili dergilerdeki öğretim üyesi başına makale sayısı yine sırasıyla 1.67, 2 ve 2.7 olarak gerçekleşmiştir. Bu yıllarda yayınlanan makalelerin çeyrekliklerdeki sayısı Şekil 1’de ve yüzde dağılımı ise Çizelge 1’de gösterilmiştir. Bu şekil ve çizelgeden görülebileceği gibi, fakültemizde son üç yılda hem yayınlanan makale sayısı artmış hem de bu makalelerin içerisindeki Q1 ve Q2 oranı yükselmiştir. Aşağıdaki linklerden yayınların listesine ulaşılabilir.

 

Şekil 1. Yıllara göre SCIE kapsamındaki dergilerde yayınlanan makale sayısı ve çeyrekliklere göre dağılımı

 

Çizelge 1. Yıllara göre SCIE kapsamındaki dergiler yayınlanan makalelerin % dağılımı

Yıl Makale Çeyreklik
Q1 Q2 Q3 Q4
2020 Sayısı 26 2 10 12
Yüzdesi 52 4 20 24
2021 Sayısı 28 9 6 17
Yüzdesi 47 15 10 28
2022 Sayısı 43 21 7 10
Yüzdesi 53 26 9 12

 

FAKÜLTEMİZ YAYINLARI (2022)   FAKÜLTEMİZ YAYINLARI (2021)