Tamamlanan Projeler

Fakültemiz akademik personellerinin yürttüğü ve tamamladığı üniversite dışı fonlardan tarafından desteklenen AR-GE projelerinin sayısı 18'dir. Bu projelerin 5 yıllık periyoda göre dağılımı aşağıdaki Şekil 1'de gösterilmiştir. Bu şekil, konuyla ilgili iki ana dönem olduğunu göstermektedir.  İlk dönem birbirini takip ilk üç 5 yıllık periyottur. Bu dönemde her 5 yılda yaklaşık 1 projenin kapatıldığı görülmektedir. İkinci ana dönem ise son üç 5 yıllık periyottur. Bu dönemde ise fakültemizde her beş yılda yaklaşık 5 projenin kapatıldığı görülmektedir.  Bu projelerin, listesi Çizelge 1'de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Fatkültemiz akademik personeli tarafından tamamlanan üniversite dışı fonlar tarafından desteklenmiş AR-GE projeleri  

 

Projenin Adı Destekleyen Kurum Proje No Bitiş Tarihi Yürütücü Açıklama
İskenderun Körfezi Çevresinde Bulunan Kumul Sahillerdeki Mikroplastik Kirliliğinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi TÜBİTAK 3001 117Y212 1.07.2019 Sedat GÜNDOĞDU Sonuç Raporu
Türkiye İçin Ekonomik ve Sürdürülebilir Bir Karides Üretim Modeli Geliştirilmesi TÜBİTAK 1003 215O006 20.07.2018 Metin KUMLU  Sonuç Raporu
Mersin Körfezi'ndeki Balon Balığı Türlerinin Tetrodotoksin (TTX) Düzeylerindeki Eşeye Ve Mevsime Bağlı Değişimlerin Belirlenmesi TÜBİTAK 1001 115O679 15.06.2017 Fatih ÖZOĞUL Sonuç Raporu
Su Ürünleri Atıklarının Doğal Laktik Asit Bakterileri ile Fermentasyonu Sonucu Biyodönüşümü; Fermentasyon Ürünlerinin Kalitesi ve Hayvan Beslenmesinde Kullanılabilirliği TÜBİTAK 1001 213O166 1.02.2016 Gülsün ÖZYURT Sonuç Raporu
Seyhan baraj gölü (Adana)'nde kafeslerde yetiştirilen alabalıkların, farklı yağ ve protein seviyeleri içeren yemler ve açlık tokluk döngüleriyle beslenerek yetiştiricilik maliyetlerinin azaltılması imkanlarının araştırılması TÜBİTAK 1001 111O774 1.05.2015 Oğuz TAŞBOZAN Sonuç Raporu
Bitkisel yağlar kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonların soğukta (2pm2) ve vakum paketlenerek depolanan levrek (Dicentrarchus labrax) filetolarının duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri TÜBİTAK 1001 113O379 15.05.2015 Yeşim ÖZOĞUL Sonuç Raporu
Bitki esansiyel yağları kullanılarak hazırlanan nanoemülsiyonların buzda depolanan alabalık filetosu üzerine antioksidan ve antimikrobiyal etkileri TÜBİTAK 1002 213O283 1.02.2015 Yeşim ÖZOĞUL Sonuç Raporu
Doğu Akdeniz'de Türkiye kıyıları'nda (İskenderun körfezi) rastlanan caulerpa taxifolia'nın vahl C. agardh (Chlorophyta) dağılımının, bazı biyo - ekolojik özelliklerinin, toksisitesinin ve ekosisteme etkilerinin belirlenmesi TÜBİTAK 1001 109Y284 1.04.2012 Cem ÇEVİK Sonuç Raporu
Observation the Changing of Reproductive Seasons of Fishes Depend on Climatic Changes and Modifying to the Fishery Management UN MDGF-1610 25.04.2011 Caner Enver ÖZYURT Özet
Doğal antioksidan (Kekik, Yeşil çay, Ada çayı ve defne) ekstraktının kıyılmış kolyoz etinden (Scomber japonicus) hazırlanan burgerlerin raf ömrüne etkileri TÜBİTAK 110O019 1.05.2011 Yeşim ÖZOĞUL Sonuç Raporu
Farklı su sıcaklıklarında, Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) yemlerindeki balık yağının, kanola ve pamuk tohumu yağlarıyla değiştirilmesi TÜBİTAK 106O195 1.08.2010 Orhan Tufan EROLDOĞAN Sonuç Raporu
Pasifik beyaz karidesin (Litopenaeus vannamei) mevsim-dışı olgunlaştırılıp yumurtlatılması TÜBİTAK 109O004 01.09.2009 Metin KUMLU Sonuç Raporu
Biberiye ekstraktı ilavesinin farklı metotlarla pişirilen, dondurulan ve yeniden ısıtılan çipura'nın (Sparus aurata) kalitesi üzerine etkileri TÜBİTAK 107O896 1.01.2009 Gülsün ÖZYURT Sonuç Raporu
İskenderun Körfezi’nde Bir Balıkçılık Sezonunda Kaybolan
Av Araçlarının Miktarının Belirlenmesi 
TÜBİTAK 1002 107Y221 1.11.2008 Caner Enver ÖZYURT Sonuç Raporu
Doğu Akdeniz' de süregelen lagos (Ephinephelus aeneus)' un ölüm nedenleri ve bazı biyo-ekolojik özelliklerinin incelenmesi TÜBİTAK  TARP-2042 1.06.2001 İbrahim CENGİZLER Sonuç Raporu
İskenderun Körfezi'indeki mavi yengeç ( Callinectes sapidus RATHBUN, 1896)'in bazı biyolojik özellikleri TÜBİTAK 196T056 1.09.1999 Ünal ERDEM Sonuç Raporu
Tilapia (Oreochromis hiloticus)' larda oxytetracycline (OTC)' nin farmakokinetik yönden incelenmesi TÜBİTAK 197Y150 1.12.1998 İbrahim CENGİZLER Sonuç Raporu
Adana ilndeki iki lagün(Akyatan, Tuzla)'de su ortamının bazı biyokolojik özellikleri ile biyolojik çeşitliliğinin saptanması TÜBİTAK TBAG-1239 30.09.1995 Ercan SARIHAN Sonuç Raporu