Misyon

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı KOS2.1.1. Kod Numaralı Eylem Kapsamında Kurum Misyonumuz:

Denizlerimiz ve İç Sularımızın En İyi Şekilde Yönetilmesine Katkıda Bulunmak ve Öneriler Sunmak, Uygun Avcılık Yöntemleriyle Doğal Ortamdaki Sucul Canlı Stoklarına Zarar Vermeden En Verimli Şekilde ve Sürekli Olarak Faydalanmayı Sağlamak, Su Ürünleri Yetiştiriciliğini Yapmak, Balık Hastalığı Teşhis ve Tedavileri Konusunda Çalışmalarda Bulunmak, İşlenme ve Depolama Tekniklerini Geliştirmek, Çevresel Faaliyetlerin Su Ürünleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlemek ve Su Kaynaklarında Ekosistem İzleme Çalışmaları Yürütmek, Su Ürünleri Alanında Çağın Gelişimine Uygun, Yenilikçi, Toplumsal Gereksinimleri Dikkate Alan, Yaşam Kalitesinin ve Refah Düzeyinin Yükseltilmesine Katkıda Bulunan Bilimsel Araştırmalar Yapmak, Ülkemizde Su Ürünleri Sektörünün Gelişmesini Sağlayacak Yeni Teknikler Geliştirmek ve Bu Bilgilerin Yanında Beceri Ve Yetkinliklerle Donanmış, Sektör İhtiyacını Karşılayacak Nitelikte Atatürk İlkelerine Bağlı Su Ürünleri Mühendisleri Yetiştirmek ve Lisansüstü Seviyede Eğitim Vererek Belirli Konularda Uzmanlaşmış, Bilgileri Sentezleyebilen, Yenilikçi ve Yaratıcı Mezunlar Vermek.