Mevzuat

Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Çukurova Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Öğretimi ve Yabancı Diller Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

Çukurova Üniversitesi Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Engelli Öğrenciler Dayanışma ve Koordinasyon Birim Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Engelli Öğrenci Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

  Çukurova Üniversitesi Eş Danışmanlı Doktora Eğitim ve Öğretim Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Yandal Program Yönergesi

Çukurova Üniversitesi İkili İş Birliği Kapsamında Yapılacak Değişim Programı Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Mesleki Uygulama Eğitimi (ÇÜME) Yönergesi 

Çukurova Üniversitesi Öğrenci Klüpleri Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Kayıt Yenileme Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Önlisan ve Lisans Özel Öğrenci Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Yatay Geçiş Esasları Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ön Lisan ve Lisans Kabul Kayıt Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Lisansüstü Programlar Kabul Kayıt Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Programlarda Danışman Atanması ve Ders Yüküne İlişkin Usul ve Esaslar

Çukurova Üniversitesi Azami Öğrenim Süresini Aşan Öğrenciler İle İlgili Uygulama Esasları

Çukuova Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi