Devam Eden Projeler

 

Projenin Adı Destekleyen Kurum Proje Kodu Başlangıç Tarihi Süresi Yürütücüsü Açıklama
Tr.Aqua: Gıda Arzı Güvenliği Çerçevesinde Su Ürünlerinde Yenilikçi Ve Sürdürülebilir Uygulamalar  TÜBİTAK TÜBİTAK 1004 2023 48 Orhan Tufan Eroldoğan Açıklamaya Uaşmak İçin Tıklayınız…
Demir Sülfat Heptahidrat'ın Alabalık (Onchorhyncus Mykiss) Yem Rasyonlarına İlavesinin Büyüme, Antioksidan Enzimler ve Termal Stres Üzerine Olan Etkileri  TÜBİTAK TÜBİTAK 1002 2023 5 Ece Evliyaoğlu Açıklamay Uaşmak İçin Tıklayınız…
Geleneksel yemeye hazır Akdeniz ürünleri ve geleneksel olmayan sağlıklı gıdalar için yenilikçi sürdürülebilir çözümler TÜBİTAK TUBITAK ERA-NET / PRIMA 2023 36 Fatih Özoğul Açıklamay Uaşmak İçin Tıklayınız…
Güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde Yer Alan Bazı Doğal Göllerin Mikroplastik Kirlilik  TÜBİTAK-TAGEM TÜBİTAK 1003 2023 32 Sedat Gündoğdu Açıklamay Uaşmak İçin Tıklayınız…
Finike Denizaltı Dağları Bölgesinin İhtiyoplankton Topluluklarının Araştırılması TÜBİTAK-TAGEM TÜBİTAK 1003 2023 36 Sinan Mavruk Açıklamaya Uaşmak İçin Tıklayınız…
EveryFish UN   2023 48 Gökhan Gökçe Açıklamay Uaşmak İçin Tıklayınız…