Video Galerisi

Fakültemiz tarafından hazırlanan, Teams uygulamasnda sınav hazırlama ile ilgili bilgilendirme videosu aşağıda verilmiştir.

 

 

 

Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. İbrahim CENGİZLER'in fakültemizle ilgili ve bizlerle paylaşmak istediği bazı fotoğraflar dijital hale getirilmiş ve bu fotoğraflardan Anılar1 isimli kısa bir videoya hazırlanmıştır. Hiç kuşku yok ki geçmişe ait bu fotoğraflar fakültemiz tarihinin görsel kanıtlarını oluşturduğundan son derece kıymetlidir. Üniversitemiz kalite süreçlerinde de, bu tip görsellerin toplanması, uygun yerlerde kullanılması kurum kültürü açısından değerli görülmekte ve tavsiye edilmektedir. Hassasiyetinden dolayı hocamıza teşekkür ederiz. 

 

 

Fakültemiz Eğitim Öğretim faaliyetleri kapsamında yürütülen bazı uygulamalrın fotoğraflarından olşturulan bu video, Su Ürünleri Mühendisliği eğitimi sırasında öğrencilerimizin ne tip faaliyetler gerçekleştirdiğini ve ne tip beceriler kazandığını göstermektedir. Bu videonun oluşması çin fotoğraflarla destek sağlayan tüm personelimize teşekkür ederiz.

 

 

Aşağaıdaki video fakültemiz mezunlarının bazılarının fotoğraflarından oluşmaktadır. Bu tip çalışmaların mezun fakülte bağını güçlendireceği kanısındayız. Bu nedenle faklı mezunlarımızın olduğu bu tip videoları arttırmayı planlıyoruz. Bizimle iletişim halinde olan ve fotoğraflarını gönderen mezun arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.