Birim Eğitim Koordinasyon Kurulu

Birim Eğitim Koordinasyon Kurulu (BEKK), Çukurova Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesinin 7 maddesinin 1. bendi gereğince ve Fakültemiz Yönetim Kurulunun 25.05.2022 tarih ve 2022/17 sayılı toplantısında alınan karar ile oluşturulmuştur. Kuruldaki öğretim elemanlarının görev süresi 3 yıl, öğrencinin görev süresi 1 yıldır.

 

Prof. Dr. Mahmut Ali GÖKÇE

Prof Dr. Sevim POLAT

Prof. Dr. Gülsün ÖZYURT

Doç. Dr. H. Asuman YILMAZ

 

Öğrenci Ezgi DİLKİ