Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Muafiyet ve İntibak Komisyonu, Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesinin 4. maddesi gereğince ve Fakültemiz Yönetim Kurulunun 22.09.2021 tarih ve 2021/24 sayılı toplantısında alınan karar ile oluşturulmuştur.

 

Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ

Doç. Dr. Esmeray KULEY

Doç. Dr. Sinan MAVRUK