Akademik Teşvik Komisyonu

Birim Akademik Teşvik Komisyonları, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 5 maddesi gereğince ve Fakültemiz Yönetim Kurulunun 20.12.2023 tarih ve 2023/48 sayılı toplantıda alınan karar ile oluşturulmuştur. Kuruldaki öğretim elemanlarının görev süresi 2 yıldır.

 

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

Prof. Dr.  Fatih ÖZOĞUL (Başkan)

Prof. Dr. Yeşim ÖZOĞUL (Üye)

Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ (Üye)

 

Temel Bilimler Bölümü

Doç. Dr. Cem ÇEVİK(Başkan)

Doç. Dr. Sinan MAVRUK (Üye)

Arş. Gör. Dr. Sedat GÜNDOĞDU (Üye)

 

Yetiştiricilik Bölümü

Prof. Dr. Orhan Tufan EROLDOĞAN (Başkan)

Doç. Dr. İbrahim DEMİRKALE (Üye)

Doç. H. Asuman YILMAZ (Üye)