Kalite Komisyonu

Üniversitemiz Senatosunun 22.12.2020 tarih ve 20/2 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Çukurova Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesine istinaden, Fakültemiz Yönetim Kurulunun 15.12.2021 tarih ve 2021/37 sayılı toplantısında, Fakülte Kalite Komisyonun Prof. Dr. Sevim POLAT, Prof. Dr. Gülsün ÖZYURT, Doç. Dr. Hatice Asuman YILMAZ, Şef Serkan AKÇA ve Öğrenci Ezgi DİLKİ'den oluşması karara bağlanmıştır.    

 

Prof. Dr. Sevim POLAT

Prof Dr. Gülsün ÖZYURT

Doç. Dr. Hatice Asuman YILMAZ

Şef Serkan AKÇA

 

Öğrenci Ezgi DİLKİ