Temsilcilerimiz

 

Sanato Temsilcisi Prof. Dr. Mahmut Ali GÖKÇE Fakülte Dekanı (Ç. Ü. Personel Daire Başkanlığının 04/05/2021 tarih ve 93490 sayılı yazısına istinaden 3 yıl süreyle senato temsilcisi olarak görevlendirilmiştir) 
Senato Temsilcisi Prof. Dr. Fatma ÇEVİK Fakülte Temsilcisi (Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurlunun 24.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararına istinaden 26.01.2024 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görevlendirilmiştir.) 
Birim Kalite Temsilcisi Prof. Dr. Caner Enver ÖZYURT Ç.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 03.12.2021 tarih ve 255653 sayılı yazısına cevaben, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığının 06.12.2021 tarih ve 257591 sayılı yazısı ile görevlendirilmiştir. Görev süresi dekan yardımcılığı görev süresi ile sınırlıdır.
Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Birim Temsilcisi Prof. Dr. Fatma ÇEVİK Ç.Ü. Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nün 25.08.2022 tarih ve 477136 sayılı yazısına cevaben, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 09.09.2022 tarih ve 489996 sayılı yazısıyla görevlendirilmiştir.   
Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi Akademik Kurul Birim Temsilcisi Prof. Dr. Fatma ÇEVİK Ç.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'nün 21.11.2022 tarih ve 562780 sayılı yazısına istinaden, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığının 25.11.2022 tarih ve 566436 sayılı yazısı ile görevlendirilmiştir. 
Türkoloji Araştırma Merkezi Merkez Kurul Birim Temsilcisi Prof. Dr. Fatma ÇEVİK Ç.Ü. Personel Daire Başkanlığı'nın 22.07.2022 tarihli ve 448419 sayılı yazısı ve eklerine istinaden, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yönetim Kurlunun 27.07.2022 tarih ve 2022/5 sayılı toplantısında alınan karar ile görevlendirilmiştir. 
Stratejik Plan Birim Temsilcisi  Dr. Şefik Surhan TABAKOĞLU Ç.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 12.10.2022 tarih ve 520393 sayılı yazısına cevaben, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 24.10.2022 tarih ve 536262 sayılı yazısı ile görevlendirilmiştir. Görev süresi, üniversitemizin 2024-2028 Staratejik Planının hazırlanma sürresi ile sınırlıdır. 
Birim AKTS Koordinatörü Prof. Dr. Gülsün ÖZYURT Ç.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın 12.09.2018 tarih ve 125075 sayılı yazısına cevaben, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 14.09.2018 tarih ve 126079 sayılı yazısı ile görevlendirilmiştir. 
ERASMUS Koordinatörü (Fakülte)
Doç. Dr. Sinan MAVRUK  Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 28.12.2023 tarih ve 887952 sayılı yazısı ile görevlendirilmiştir.
ERASMUS Koordinatörü (Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü) Prof. Dr. Fatih ÖZOĞUL Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 28.12.2023 tarih ve 887952 sayılı yazısı ile görevlendirilmiştir. 
ERASMUS Koordinatörü (Temel Bilimler Bölümü) Doç. Dr. Sinan MAVRUK Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 28.12.2023 tarih ve 887952 sayılı yazısı ile görevlendirilmiştir.  
ERASMUS Koordinatörü (Yetiştiricilik Bölümü) Prof. Dr. O. Tufan EROLDOĞAN Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 28.12.2023 tarih ve 887952 sayılı yazısı ile görevlendirilmiştir.
Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörü Prof. Dr. O. Tufan EROLDOĞAN Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın  31.10.2017 tarih ve149808 sayılı yazısı ile görevlendirilmiştir.
Farabi Değişim Programı Birim Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut YANAR Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 23.02.2017 tarih ve 27402 sayılı yazısı ile görevlendirilmiştir. 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Bilim Kurulu Temsilcisi Prof. Dr. Gökhan GÖKÇE Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlügü'nin 19.09.2022 tarih ve 497377 sayılı yazısına cevaben, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 21/09/2022 tarih ve 500755 sayılı yazısı ile görevlendirilmiştir.
Ç.Ü. İSG Kurul (AT Grup-1) Birim Temsilcisi Doç. Dr. Ali Rıza KÖŞKER Ç.Ü. Personel Daire Başkanlığının 19.06.2014 tarih ve 12174 sayılı yazısına cevaben, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 23.11.2022 tarih ve 3055 sayılı yazısı ile görevlendirilmiştir. 
Ç.Ü. Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü Birim Temsilcileri

Arş. Gör. Dr. İrem Nur YEŞİLYURT

Şükran AYKAL

Ç.Ü. Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü'nün 16.11.2022 tarih ve 553024 sayılı yazısına istinaden, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yönetim Kurulunun  23.11.2022 tarih ve 2022/42 sayılı toplantısında alınan karar görevlendirilmişlerdir. 
Ç.Ü. Afet Birimi Temsilcileri

Prof. Dr. Caner Enver ÖZYURT

Doç. Dr. Sedat GÜNDOĞDU

Arş. Gör. Dr. İsmet SAYGU

Dr. Şefik Surhan TABAKOĞLU

Ç.Ü. Genel Sekreterliğinin 10.02.2023 tarih ve 635781 sayılı yazısına istinaden, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 17.02.2023 tarih ve 639244 sayılı yazısı ile görevlendirilmişlerdir.
Fakülte Öğrenci Konseyi Temsilcisi  Canger İNCE Ç.Ü. Senotosunun 21.12.2021 tarih ve 25/02 sayılı toplantısında kabul ettiği Ç.Ü. Öğrenci Konseyi Yönergesinin, 5 ve 6. maddeleri ile 9. maddenin 1. bendine istinaden, Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 10.10.2022 tarih ve 253678 sayılı yazısında belirtildiği şekliyle seçilmiştir.  
Tarımsal Üretim Planlanması Teknik Komitesi
Prof. Dr. Suat DİKEL Ç.Ü. Personel Daire Başkanlığının 17.10.2023 tarih ve 824547 sayılı yazsının ekinde bulunan Adana Valiliğinin 16.10.2023 tarih ve 11616947 sayılı yazsına istinaden Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 23.10.2023 tarih ve 827900 sayılı yazsıyla ilgili komitede görevlendirilmiştir. 
Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyon Üyesi Prof. Dr. Caner Enver ÖZYURT Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 10. maddesine ve Personel Daire Başkanlığı'nın 13.05.2024 tarih ve 1003325 sayılı istinaden iki yıl süre ile görevlendirilmiştir.