Doğrudan Temin, İhale, Muayene ve Kabul Komisyonu

Komisyonlar Ç.Ü Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı'nın 07.11.2022 tarih ve 548842 sayılı yazısıyla görevlendirilmiştir.

 

Satın Alma Doğrudan Temin ve İhale Komisyonu

Prof. Dr. Caner Enver ÖZYURT (Başkan)

Serkan AKÇA (Üye)

Sibel ŞAŞ (Üye)

Mahir SAKINMAZ (Yedek Üye)

 

Muayene ve Kabul Komisyon

Doç.Dr.Mustafa DURMUŞ (Başkan)

Özlem UÇUK (Üye)

Bekir GÜNHAN (Üye)

Talep de Bulunan Kişi (Üye)

Ahmet GÖĞDEMİR (Üye)