Su Ürünleri Fakültesi Danışma Kurulu

Su Ürünleri Fakültesi Danışma Kurulu, Çukurova Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesinin 6. maddesinin c bendi gereğince ve Fakültemiz Yönetim Kurulunun 20.10.2022 tarih ve 2022/37 sayılı toplantısında alınan karar ile oluşturulmuştur. Kuruldaki üyelerin süresi 2 yıldır. 

 

Su Ürünleri Fakültesi Danışma Kurulu   Adı Soyadı
Birim Yöneticisi (Dekan)   Prof. Dr. Mahmut Ali GÖKÇE
Birim Öğretim Elemanı   Arş. Gör. Ece EVLİYAOĞLU
Birim İdari Personel   Şef Serkan AKÇA
Dış Paydaş (Sektörde Çalışan Mezun Öğrenci)   Su Ür. Müh. Tolga Egemen ESKİYURT
Dış Paydaş (Sektörde Çalışan Mezun Öğrenci)   Su Ür. Müh. Muhammet KÖKSALAN
Dış Paydaş (Sahil Güvenlik Temsilcisi)   Su Ür. Müh. Erhan TOPÇU*
Dış Paydaş (Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi)   Su Ür. Müh. Dr. Ferhat BÜYÜKDEVECİ**
Dış Paydaş (Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcisi)   Kurumun Cevabı Bekleniyor
Birim Lisansn Öğrencisi   Miraç KARAYİĞİT

 

*Erhan TOPÇU ; Hatay Valiliği Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'nın 667063 sayılı ve 19 Ekim 2022 tarihli yazısı ile komisyon üyesi olmuştur.

**Ferhat BÜYÜKDEVECİ; Adana Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 7396179 sayılı ve 22.10.2022 tarihli yazısı ile komisyon üyesi olmuştur.