Atık Komisyonu

Ç.Ü Su Ürünleri Fakültesi Dekanlı'nın 28.05.2019 tarih ve 78113 sayılı yazısı ile oluşturulmuştur. Komisyaon üyeleri aşağıda belirtildiği gibidir. 

 

Atık Komisyonu

Doç. Dr. Sedat GÜNDOĞDU (Başkan)

Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ (Üye)

Arş. Gör. Dr. H. Asuman YILMAZ (Üye)

Arş. Gör. Dr. Evşen GÜZEL (Üye)