Danışman Listesi

Fakültemiz dekanlığının 27.09.2022 tarih ve 494620 sayılı yazısına göre, fakültemiz lisans sınıflarına danışmanlık yapan öğretim üyelerinin isim listesi aşağıda verilmiştir.

1. Sınıf Danışmanı Doç. Dr. Oğuz TAŞBOZAN
2. Sınıf Danışmanı Doç. Dr. Oğuz TAŞBOZAN
3. Sınıf Danışmanı Doç. Dr. Hacer YELDAN
4. Sınıf Danışmanı Doç. Dr.Makbule BAYLAN
Artık Yıl Danışmanı Prof. Dr.Mustafa DURMUŞ