Etkinlikler

...

Fakültemiz ile TAGEM ortaklığında gerçekleştirilen deniz araştırması tamamlandı...

Fakültemiz ile TAGEM ortaklığında gerçekleştirilen deniz araştırması tamamlandı...

"Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ortaklığıyla gerçekleştirilen Orkinos araştırma seferi başarıyla tamamlanmıştır. TAGEM, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) tarafından fakültemiz ortaklığıyla yürütülen “Doğu Akdeniz'de Üreyen Mavi Yüzgeçli Atlantik Ton Balıklarının (Thunnus thynnus) Üreme ve Göç Davranışlarının Araştırılması” isimli proje kapsamında gerçekleştirilen seferde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin denizel yetki alanlarındaki geniş bir sahada yer alan 97 istasyonda ihtiyoplankton örneklemeleri yapılmıştır. Buna ek olarak; deniz suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler toplanmıştır. Çalışma kapsamında orkinos balıklarının Doğu Akdeniz’deki yumurtalama sahalarıyla ilgili önemli bulgulara ulaşılmıştır. Projede fakültemiz adına yer alan Sayın Doç. Dr. Sinan MAVRUK’a emekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız…