Duyurular

...

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projelerin sözleşmelerinin imzalanması için YÖK Başkanlığında, üniversitelerin rektörleri ve proje yürütücülerinin katıldığı bir tören düzenlenmiştir. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın yönettiği törene, Üniversitemizde fakültemize  ait kabul edilen projenin sözleşmesini imzalamak üzere Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Kibar ve Proje yürütücüsü Prof. Dr. Oya Işık katılmışlardır. İmza töreni ile başlatılan proje, Tayland, Kasetsart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile ortak yürütülecektir.

2016-2017 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarından YÖK başkanlığına toplam 152 proje başvurusu yapılmış ve değerlendirme sonucu 18 yükseköğretim kurumundan 19 farklı ülkeyle toplam 23 proje desteklenmiştir.

YÖK tarafından ilk kez gerçekleştirilen Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında kabul edilen projede, fakültemizden yürütücü Prof. Dr. Oya Işık ve proje ekibi Prof. Dr. O. Tufan Eroldoğan, Prof. Dr. Metin Kumlu, Doç. Dr. Leyla Uslu, Dr. H. Asuman Yılmaz ve Arş. Gör. Burcu Ak, Tayland Kasetsart Üniversitesi’nden ise  Assoc. Prof. Dr. Anong Chirapart, Assist. Prof. Suriyan Thankijjanukij, Dr. Jantana Praiboon ve Mr.Soranuth Sirisuay görev alacaklardır.

Projenin Konusu, ekonomik değeri olan alglerin kültüre alınması ve değerli besin maddelerinin üretimi amacı çerçevesinde, başlıca çalıştığımız konular olan karotenoidlerden astaksantin pigmenti üretimi için Haematococcus pluvialis, beta karoten üretimi için Dunaliella salina, Dunaliella bardawil, Dunaliella sp. (Tuz gölü-Türkiye’den izole edilmiş), kültürü, yağ üretimi için diyatome türlerinin izolasyonu, kültürü ve fukoksantin üretimi, ekonomik değeri olan kahverengi ve kırmızı makroalg türlerinin kültürü, polisakkarit üretimi bu proje çalışmasında planlanmıştır. Optimize edilmiş teknolojik prosesler altında değerli organik bileşikler ve mineraller içeren alglerin Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) ve Yeşil Kaplan karidesi (Penaeus semisulcatus) türlerinin yetiştiriciliğinde yem katkı maddesi olarak kullanımı, kültür balıkçılığının verimli ve sürdürülebilir gerçekleştirilebilmesi, insan beslenmesinde önemli yeri olan EPA ve DHA yağ asitleri başta olmak üzere uzun zincirli doymamış yağ asitlerinin sürdürülebilir üretiminin sağlanması konularında Kasetsart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi ile ortak proje planlanmıştır.