Duyurular

...

Kalın Paragat Balıkçılığı ve Sorunları Paydaş Toplantısı

3 Kasım 2017’de, Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kalın Paragat Balıkçılığı ve Sorunları Paydaş Toplantısı düzenlenecektir.

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında 2016/35 sayılı Tebliğ ile 1/9/2016 tarihinde Lahoz (Ephinephelus aeneus) ve Orfoz (Epinephelus marginatus) türlerinin avlanması türlerin stoklarındaki azalmadan dolayı yasaklanmıştır. Geçimini kalın paragatçılık ile sağlayan küçük ölçekli balıkçılar bu durumdan olumsuz etkilenmişlerdir. Düzenlenecek olan bu paydaş toplantısı ile balıkçı temsilcileri, İlgili Bakanlık temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve balıkçılık araştırıcıları bir araya gelerek konuyu derinlemesine ele alacaklardır.

 

 

Prof. Dr. Gökhan GÖKÇE