Etkinlikler

...

Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan BORAN, Kalite Süreçleri Hakkında Bilgilendirme Yaptı

28.12.2021 tarihinde fakültemiz konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan BOYAN, kalite süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı. Hocamız yaptığı sunum kapsamında;  Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR), Kurumsal İzleme Programı ve Kurumsal Akreditasyon Programının ne olduğu ve süreçlerinin nasıl işlediğini fakülte personelimize aktardı. Buna ek olarak, YÖKAK değerlendirme ana başlıklarının neler olduğu, bu başlıklar açısından kurumumuzun güçlü ve zayıf olduğu yönler üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. Hocamıza bizimle paylaştığı değerli bilgilerden dolayı, personelimize gösterdiği yüksek katılımdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.