Haberler

...

AKUAPONİK SİSTEMLER…

Akuaponik terimi akuakültür (akuatik canlılardan olan balık, kerevit, karides vb. üretimi) ve hidroponik (topraksız tarım/bitkilerin su ve besin eriyikleri ile beslenmesi) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Sebze kökleriyle azotlu bileşikleri sudan uzaklaştıran ve balık tanklarındaki suyu temizleyip tekrar kullanıma hazır hale getiren dolayısı ile az miktarda su kullanılarak ekonomik ve sürdürülebilir balık ve bitki üretimi gerçekleştiren çevre dostu gıda yetiştiriciliğidir.

Akuaponik sistemlerin değişik amaç ve ölçeklerde uygulanabilmektedir. Küçük ev tipi akuoponik sistemler olduğu gibi, orta ve büyük ölçekte ticari olarak işletilen sistemlerde mevcuttur. Farklı büyüklük ve ölçeklerde de olsa bu sitemlerde temel prensip bitkilerin ve su besin gereksinimlerinin balık yetiştirilen tanklardan sağlanarak topraksız tarım yapılmasıdır. Balık yetiştirilen tanklardaki yenmeyen artık balık yemleri ve balık dışkıları bakteriler tarafından inorganik bileşiklere ayrılarak bitkilerin yararlanabileceği gübre haline dönüştürülürler. Böylelikle çok sınırlı bir su kullanımıyla bitkisel üretim yapılırken, nispeten düşük miktarda da olsa balık üretimi gerçekleştirilerek çevre dostu bir yetiştiricilik modeli ortaya konmaktadır. Fakültemizde bu konuyla ilgili lisans üstü tez çalışması gerçekleştirilmiştir.

 

Dr. Şefik Surhan TABAKOĞLU